Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
22 Temmuz 2014Ahmet Metin AYSOY
199OKUNMA

Mali Tatilde Dikkat! İstirahat Bildirimi ile İlgili SGK Çelişkisi

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna istinaden her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta olup, haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten 5604 sayılı Kanunun 1'inci maddesindeki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmakta olup, malî tatilin son gününü izleyen yedinci günün resmi tatile rastlaması halinde ise süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu'nda yer alan bütün beyan, bildirim ve ödemelerine ilişkin süreler mali tatil dönemine rastlaması durumunda yukarıda belirtildiği üzere uzamaktadır.

Ancak bu kural, iş kazası ve meslek hastalığı ile istirahat raporu alan sigortalılara ilişkin işverenlerce yapılması gereken çalışılmadığına ilişkin bildirimler için geçerli değildir.

Çalışılmadığına ilişkin bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İşveren” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda kuruma gönderilmesi zorunludur.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus, mali tatil döneminde, çalışılmadığına ilişkin bildirimi, aylık prim hizmet belgesi ile yapıyorsanız, aylık prim hizmet belgesini, 23 Temmuz'a kadar vermeniz gerekmektedir. Nasıl olsa, aylık prim hizmet belgesi mali tatil nedeniyle, 27 Temmuz'a kadar verebilirim diye belgeyi 27 Temmuz'da verirseniz, belgeden dolayı idari para cezası almazsınız, ancak, çalışılmadığına ilişkin bildirimi zamanında yapmamaktan idari para cezasına muhatap olursunuz.

Diğer bir çözüm, çalışılmadığına ilişkin bildirim ekranından istirahatli sigortalıyı 23 Temmuz’a kadar bildirmek, aylık prim hizmet belgesini 31 Temmuz’a kadar vermektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor