Kasa ve Ortaklar Cari Affında Son Tarih: 31.12.2014

Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak anılan 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 74’üncü maddesiyle getirilen düzeleme ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine; kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacak tutarlarını, % 3 oranında bir vergi ödenmesi karşılığında, kayıtlardan çıkarma imkânı getirilmiştir. İlgili mükellefler, 31.12.2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltme imkânına sahiptir.

Evde Yapılan El İşi Lif, Patik, Mantı, Tarhana vb. Faaliyetler ve Vergi

Kimi zaman aile bütçesine katkı kimi zaman da aile bütçesinin ta kendisi olan faaliyetler vardır. Bunlar evde el işi ile üretilen lif, patik, havlu, örtü, yemeni kenarı, şal, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin üretilip satılması gibi faaliyetlerdir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.