Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2yeni e-konomi

Makaleler

“KDV Dâhil” Uygulamasının Vergi Bilinci Üzerindeki Etkisi

Şu an okumakta olduğunuz internet sitesinin adı “vergi-algı”. Bu ismin 2 türlü anlamı var bence. Birincisi “almak-vermek” fillerinden türetilen anlam. Neticede vergi; bir tarafın verdiği, diğer tarafın aldığı bir şey. “Vergi-Algı” aynı zamanda halk arasında da mali konularla ilgili olarak kullanılan bir deyim. Bununla ilgili bir çağrışım yapıyor bu ilk anlam.

Yurtdışı Kredilerde Vergi Avantajı ile Banka ve Finans Kurumunun Ne Olduğu Tartışması

Ülkeler arasındaki ticaret bariyerlerinin özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında Birleşmiş Milletlerin kurulması sonucunda kaldırılması kararlaştırılmış ve bu nedenle Uruguay Round görüşmeleri sonucunda Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması (GATT) 1947 yılında imzalanmış ve 1948 yılında da yürürlüğe girmişti.

Kumarda Kazandım, Şimdi Ne Yapacağım?

Kendinizi şanslı hissettiğinizden ve az önce ultra lüks otomobilden inen çifti uzun uzun süzüp iç geçirdikten sonra cebinizdeki 100 Euro’yu riske etmeye karar verdiniz. Ne oynayacağınızı bilmeden dolaşırken saatler saatleri kovaladı ve o son 100 Euro’nuz şansınızın da yardımıyla 2.000.000€ oldu.

Şüpheli Alacaklarda Davanın Açıldığı Yıldan Sonraki Bir Yılda Karşılık Ayrılabilir mi?

Ticari hayattaki artan rekabet koşullarında gerçek ve tüzel kişilerin en önemli hedefi, satışlarını arttırmak ve piyasadaki rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Ancak, finansal güçlükler ve ekonomik kriz sebebiyle alacakların tahsil edilmesinde zorluklarla karşılaşılmakta, söz konusu tahsilat sıkıntıları sebebiyle kimi zaman alacaklar tahsil edilemez noktaya gelmekte ve dava yolu ile çözülmeye çalışılmaktadır. Dava açılması aşamasına gelen söz konusu alacaklar için ise, karşılık ayrılmakta ve karşılık gideri olarak gelir tablosu hesaplarına intikal ettirilmektedir.

Yapılandırmada Kapsama İlaveler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden vergi ve sosyal güvenlik borçlarına yapılandırma sağlayan kanun teklifinin kapsamına emlak vergisinin dahil olduğuna açıklık getiriliyor.

Maden Yönetmeliği Detaylı Olmalı

Manisa Soma’da meydana gelen kaza hepimizde derin üzüntü yarattı.

Bulut Bilişim (Cloud Computing) Gelirlerinin Tanınması, Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi

Bulut bilişim, sınırlı bir yönetim çalışmasıyla veya bir servis sağlayıcının desteğiyle hızlı bir biçimde tahsis edilebilen ve devreye sokulabilen, konfigürasyonu yapılabilir Bilişim Teknolojileri kaynaklarının (örn; ağlar, sunucular, depolama sistemleri, uygulamalar ve servisler) yer aldığı paylaşımlı bir havuza, kolay ve isteğe bağlı bir şekilde ağ üzerinden erişim sağlayan bir modeldir.

İnternette “Tıklanan” Sözleşmenin Damga Vergisi

Kağıt sözleşmelerin son cümleleri genelde hep bu ya da buna benzer cümlelerle biter. Taraflar arasında hukuksal açıdan güvence sağlayan sözleşme, yeni ekonomik dönem diye adlandırılan “dijital çağ” başlamadan önce yazılı veya sözlü olarak düzenlenmekteydi.

Vergi Denetim Türleri

Türk Vergi Sistemi’nde mükellefler ağırlıklı olarak mükellefin beyanları üzerinden toplanan vergilerin zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirilebilmesi için vergi mükelleflerinin çeşitli yollarla denetlenmesi gerekmektedir(Tosuner ve Arıkan, 2011: 165). Denetleme yolları içerdiği özelliklerin farklılığına göre aşağıda açıklandığı gibidir.

Yatırım Yaparak Risk Üstlenen Girişimciler Ödüllendirilmeli mi Cezalandırılmalı mı?

Tek bir cevabı olan teorik bir soru sorduğumun farkındayım. Ama dikkat ederseniz sorumuza verilecek cevabın da teorik olduğunu ifade etmek zorundayım.

2014/5896 Sayılı KHK Yürürlükten Kalktı mı, Yeni Kurulacak Belediyeler Hangi Tarifeyi Uygulayacaklar?

Bu, uzuuuun ve hazin bir hikâyedir… Her şey, Anayasa Mahkemesi’nin Belediye Meclislerinin vergi miktarı belirleyemeyeceği gerekçesi ile Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96’nci maddesinde Belediye Meclislerine verilen yetkiyi 2011/175 sayılı kararı ile iptal etmesiyle 19 Mayıs 2012 tarihinde başladı.

Çalışanlara Yemek Yardımında Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Primi

İşverenler tarafından çalışanlara yapılan yemek yardımı, esas itibariyle hizmet karşılığında çalışana sağlanan menfaatlerin bir parçasıdır. Genel olarak, yemek yardımı dört farklı şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bunlar;

22. Kalite Kongresi’nin Geride Bıraktıkları: Mükemmelliği Paylaşmak

12-13 Kasım 2013 tarihlerinde Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen 22. Kalite Kongresi İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi ve Türkiye Mükemmellik Ödülleri (Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ve Türkiye Mükemmellik Ödülü) sahiplerini buldu.

Tahsilat Genel Müdürlüğü Kurulmalı

Cahillerle yaptığım tüm tartışmaları kaybettim.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde 5746 sayılı Kanun Kapsamında Vergi Teşvikleri ve Prim Desteği Uygulaması

Dünya ekonomisine ve siyasasına hükmeden ülkeler ile rakiplerini piyasada arka sıralara iten şirketlerin ortak noktalarından biri, hasılatlarının önemli bir kısmını Ar-Ge faaliyetlerine ayırmış olmalarıdır.

Deprem Olsun, Komşumun Dükkânı Yıkılsın!

Dışişleri Bakanlığı’nda büyükelçiler, meslek memurları ve emekli büyükelçiler Bakanlıklarını ilgilendiren yasa değişikliğinden rahatsızlık duyuyorlarmış.