Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazmi KARYAĞDI
18 Mayıs 2015Nazmi KARYAĞDI
210OKUNMA

Mahalledeki Eczane Kapansın mı?

Mahallemizdeki ya da ilçemizdeki eczaneye girdiğimizde yazarkasanın bulunduğu yerin arkasındaki duvarda bir diploma ve büyük bir çoğunluğu fakülte mezuniyet döneminde çekilen çoğu siyah beyaz portre şeklinde büyük bir fotoğraf dikkatimizi çeker. Belki de mahallemizde, fakülte diplomasıyla mesleki ve ticari faaliyette bulunan tek kişidir eczacımız.

2004’te pilot çalışma ile hayatımıza giren aile hekimliği müessesesi yokken eczacılar basit ağrı, soğuk algınlığı, nezle, bulantı, ishal, kabızlık, minik spor burkulmalarında vb.nde tansiyon değerlerimizi öğrenmek istediğimiz durumlarda ilk başvurduğumuz kişiler olmuşlardır.

2014’te 700 civarında kapanan eczane
Eczacılık Haftası nedeniyle Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak’ın yaptığı açıklamaya göre 2014 yılında 700 civarında eczane ekonomik nedenlerle kapanmış durumda. Yani ekonomik açıdan ciddi bir sıkıntıdan söz ediliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2012 yılında beri NACE 6’lı faaliyet kodlarından hareketle yayınladığı beyanname özetlerinde eczacılık faaliyetiyle uğraşan gerçek kişilerin (eczacıların) beyanname özetleri aşağıda yer alıyor.

Verilere göre 2012’den 2013’e kapanan eczaneden daha fazlasının sektöre girerek yeni eczane açtığı görülüyor. Daha net bir ifadeyle Türkiye genelinde 122 adet mükellef artışı görülüyor.

2013 yılı kazançlarına göre; Türkiye genelinde eczane başına beyan edilen yıllık kazanç ortalaması 51 bin 90 lira. Aylık ortalama kazanç ise 4 bin 257 lira olarak hesaplanıyor. Ödenen gelir vergisi düşüldüğünde ise bir eczanenin aylık ortalama geliri 3 bin 170 lira.

Elbette ki gerçek hayatta gelir ve servet dağılımı yukarıda yapılan hesaplama gibi mutlak ve eşit bir ortalamaya sahip değil. Çok daha fazla kazanan eczaneler olduğu gibi bu ortalamanın altında yaşamaya çalışan eczaneler de buluyor. Nitekim Birlik Başkanı Çolak, Dünya Gazetesinde yer alan demecinde eczanelerin % 63,8’inin ‘düşük cirolu eczane’ kategorisine girdiğini ifade ediyordu.

Tablo: Eczanelerin Gelir Vergisi Beyanname Özetleri (2012,2013) (TL)

Kaynak:www.gib.gov.tr; 477301: BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE TİCARETİ

Sorunun nedenleri ve çözüm önerileri
Kapanan ve açılan eczane sayılarına bakıldığında arz/talep dengesizliğinden söz etmek mümkün. Yüksek öğretim sistemimiz eczacılık alanında ekonominin ihtiyacını gözeterek öğrenci almadığından sahada bir arz fazlalığı dikkati çekiyor.

Kooperatifleşme yoluyla üreticiden/ithalatçıdan ilaç temini ve eczanelere dağıtımı konusunda Türkiye genelinde kurumsallaşma alanında önemli başarıya sahip olan eczacıların kendi aralarında şirketleşmeleri de gözönünde bulundurulabilecek bir seçenek olsa gerek.

Çözümde ilke ne olmalı?
Hasta veya hasta yakını ilacını alıp eczaneden çıkarken “Geçmiş olsun. Allah şifa versin” duası ve psikoterapik sözüyle umut içinde insanları uğurlayan mahalle eczanemizin sorununun çözümünü ekonomik ve sosyal boyutta, hasta-eczacı-Devlet (en büyük ilaç alıcısı) çerçevesinde değerlendirmenin ve Milletin yararına olan çözümü millet ve onu oluşturan fertler dengesinde aramanın uygun olacağını düşünüyoruz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.