Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
15 Mayıs 2014Ahmet Metin AYSOY
146OKUNMA

Maden Yönetmeliği Detaylı Olmalı

Manisa Soma’da meydana gelen kaza hepimizde derin üzüntü yarattı. Kazada iki şey kesin;

1- İşçiler kömür tozundan zehirlenerek hayatlarını yitirmişler.

2- Kazadan evvel müfettiş denetimleri yapılmış, ancak, bir eksiklik tespit edilmemiş.

Bu iki tespit bizi, 19.9.2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne yönlendiriyor. Anılan yönetmelik Ek 1 de, patlayıcı depoları ile ilgili 6.3 nolu düzenlemede ‘50 kilogramdan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90 derecelik bir, daha çok patlayıcı madde bulunan depolara 90 derecelik iki dirsek oluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır’ hükmü yer almaktadır.

90 derecelik iki dirsek oluşturan yol şeklindeki üst derece güvenlik önlemi patlayıcı madde depoları ile ilgili olup, son derece yerinde düzenlemedir. Bu önlemi, kömür maden ocakları için de geçerli kılacak, yeni düzenleme yapmanın maden ocaklarında güvenliği üst düzeye çıkaracağı göz önüne alınmalıdır.

Müfettişlerin kazadan evvel 3 yıl boyunca, anılan madende denetim yaptıkları ve bir noksanlığa rastlamadıkları yönünde ki resmi açıklama, denetime esas teşkil eden Yönetmelik vb mevzuatı tekrar ele alınması zorunluluğunu da ortaya koymaktadır. Yönetmelikler detaylı olmalıdır. Madenler gibi insan hayatının risk edildiği iş yerleri için bu kaçınılmazdır.

Örneğin; Trafo, elektrik aksamı ve asansörün ömrü, çeşidi, bakımı ve güvenliğine ilişkin benzeri detaylar yönetmelikte olmalıdır. Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları ile ilgili yönetmeliğe göz atın. Detayın detayını görürsünüz. Madenler de böyle detaylı düzenlemeyi hak etmiyor mu?

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.