Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
06 Mart 2019Bülent TAŞ
850OKUNMA

Kürkte Vergi Sıfırlandı mı?

28 Şubat 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kürklerle ilgili bazı oran değişikliklerine gidilmiştir. Değişikliğin kafa karışıklığına yol açtığı anlaşılmaktadır.

Değişiklikten önceki haliyle deri ve kürklere uygulanacak özel tüketim vergisi oran yapısı aşağıdaki gibidir.

G.T.İ.P NOMal İsmiVergi oranı (%)
43Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri [Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç]20

Bu yapı içinde 43. Fasıl altında yer alan kürkler, taklit kürkler ve bunların mamulleri %20 oranında vergiye tabi tutulmaktaydı. 43. Fasıl dört alt fasıldan oluşmaktadır.

43.01 Ham Kürkler
43.02 Dabaklanmış veya aprelinmiş kürkler
43.03 Kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya
43.04 Taklit kürk ve bundan mamul eşya

Değişiklikten önceki haliyle ham kürkler, dabaklanmış veya aprelinmiş kürkler, kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya ve taklit kürk ve bundan mamul eşya ayrı ayrı %20 oranında ÖTV ye tabi tutulmaktaydı. Aslında kürkün işlenme aşamalarında ayrı ayrı %20 oranında vergi hesaplanması gibi bir durumla karşılaşılmaktaydı. Ancak bu durum birden fazla kez vergi ödeme sonucu doğurmamakta, Özel Tüketim vergisi Kanunun 9 ncu maddesinde yer alan “Özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir” hükmü çerçevesinde mahsup yöntemiyle çifte vergilendirme sorunu giderilmekteydi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile kürklere uygulanacak vergi oranı değiştirilerek aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

G.T.İ.P NOMal İsmiVergi oranı (%)
43Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri [Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, hariç]  aksesuarları ve diğer eşya25
43.01Ham Kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)0
43.02Dabaklanmış veya aprelinmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyondakiler hariç)0

Değişiklik sonucunda 43.01 Ham Kürkler, 43.02 Dabaklanmış veya aprelinmiş kürklere uygulanacak vergi oranı sıfıra indirilmiş, 43.03 Kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya ve 43.04 Taklit kürk ve bundan mamul eşyaya uygulanacak oran %25 e çıkarılmıştır. Böylece imalat sürecinin ilk iki aşamasında vergi sıfırlanmış olmakta nihai aşamadaki vergi 5 puan yükseltilmektedir.

Görüldüğü üzere yapılan düzenleme çifte verginin önlenmesinde mahsup yönteminden istisna yöntemine geçilmiş olmasından ibarettir. Eski mahsup yöntemi her aşamada vergiyi ödeyip satış aşamasında mahsubu öngördüğünden işletmeler için bir finansman yükü yaratmaktaydı.

Ayrıca ödenen verginin tamamının hesaplanan vergiden indirilememesi durumunda indirilemeyen vergi iade edilmemekteydi. Öte yandan imal edilen malın istisna kapsamında teslim edilmesi halinde bu malın imalinde kullanılan mallar için yüklenilen ÖTV indirim konusu yapılamamaktaydı. Özellikle istisna kapsamında ihraç edilen ürünler ile ilgili olarak yüklenilmiş olan ÖTV tutarları işletmeler üzerinde yük olarak kalmaktaydı.

Yeni düzenleme bu finansman yükünü ve istisna nedeniyle katlanılan vergi yükünü işletmeler üzerinden kaldırarak işletmeleri rahatlatmaktadır. Bu rahatlatmanın Devlete yaratacağı finansman yükü ve vergi kaybı karşılığında da vergi oranı 5 puan artırılmış gibi görünüyor. Bu düzenleme sonucu kürklerin sadece ihracı ucuzlamış olabilir. Dolayısıyla vergi sıfırlandı, içeride de kürkler ucuzlayacak beklentisine girmek yanlış.