Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Berkan TOLUN
21 Temmuz 2014Berkan TOLUN
551OKUNMA

Kumarda Kazandım, Şimdi Ne Yapacağım?

Yurt dışına çıkmak artık kolaylaştı; bankada ufak çapta bir paranız, Türkiye de güzel bir işiniz, kısaca sizi Türkiye de tutacak maddi nedenleriniz varsa çok kolay vize alıp yurt dışına gidebiliyorsunuz. Bu yaz Cote d’azur, yani güney Fransa’nın Akdeniz’in mavilikleriyle buluştuğu kıyılarına gitmeye karar verdiniz ve yolunuz Monte Carlo’ya düştü. Benim dünyanın tepesi olarak tabir ettiğim, her otuz saniyede bir ultra lüks otomobillerinden inip Casino De Monte Carlo’ya giren dünyanın en zengin insanlarını gördünüz. Cebinizi şöyle bir yokladıktan sonra son kalan 100 Euro’nuzu buldunuz. Kendinizi şanslı hissettiğinizden ve az önce ultra lüks otomobilden inen çifti uzun uzun süzüp iç geçirdikten sonra cebinizdeki 100 Euro’yu riske etmeye karar verdiniz.

Ne oynayacağınızı bilmeden dolaşırken saatler saatleri kovaladı ve o son 100 Euro’nuz şansınızın da yardımıyla 2.000.000€ oldu.

Biraz yatıştıktan sonra aklınıza çok önemli bir soru takılıyor: “BEN BU PARAYI TÜRKİYE’YE NASIL GÖTÜRECEĞİM?”

İşte benim yardımım burada başlıyor. Öncelikle Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar kapsamında bu kadar yüksek bir tutarı banka kanalıyla yurda getirmeniz gerekiyor. Kısaca para Türkiye’ye gelir gelmez zaten kayıt altına alınmış oluyor.
Bundan sonra sıra paranın vergisine geliyor. Öncelikle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’inci maddesine bir göz atalım.

Gelire giren kazanç ve iratlar aşağıdaki gibidir:

  1. Ticarî kazançlar,
  2. Ziraî kazançlar,
  3. Ücretler,
  4. Serbest meslek kazançları,
  5. Gayrimenkul sermaye iratları,
  6. Menkul sermaye iratları,
  7. Diğer kazanç ve iratlar. (Değer Artış Kazançları ve Arızî kazançlar) (GVK. m.80)

Kumardan elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi değildir, çünkü yukarıda sayılan 7 kazanç ve irat grubuna da girmiyor.

2.000.000€ üzerinden gelir vergisi ödemeden Türkiye’ye getirebileceğini öğrendiğinizde attığınız sevinç çığlıklarını yarım bırakıp sizi biraz üzeceğim Çünkü Veraset ve İntikal Vergisi var.

7338 Sayılı veraset ve intikal Vergisi Kanunu “vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” sözünü bize bir kez daha hatırlatıyor ve kanunun 2/d maddesinde “"İvazsız intikal" tabiri; hibe yolu ile veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları; (Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz.)” denilerek kumar kazançlarının ivazsız intikale girmesinin yolu açılıyor.

Konuyla ilgili olarak; kumar kazancından veraset ve intikal vergisi istenen şahsın avukatı "Kumarın, belli bir düzeyde maharet, beceri ve teknik bilgi gerektirmesi, belli bir bedelin ortaya konması, bu bedelin riske atılması ve emek sarf edilmesi nedeniyle, kumar kazancının ivazsız intikal sayılamayacağını" savunsa da, Danıştay 7. Dairesi’nin E.1998/96, K.1999/1502 sayılı kararında yukarıdaki görüşümüzü destekleyerek veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç
Buradan çıkartılacak sonuç; olur da şansınız dönerse kumar kazancı Türkiye’de vergilendirilmeyecek diye düşünmeyin. Veraset ve intikal vergisi aradan 5 yıl da geçse 10 yıl da geçse yakanızı bırakmayacaktır. Yurt dışında şansı dönen bütün vatandaşlarımıza duyurulur.