Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
28 Haziran 2018Ahmet Metin AYSOY
62OKUNMA

Kötüniyet Tazminatından Hangi İşçiler Yararlanamaz?

İşçinin sözleşmesini feshetme hakkını kötüye kullanan işveren, 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi uyarınca, bildirim sürelerinin üç katı tutarında tazminatı işçiye ödemek zorundadır. Söz konusu tazminata uygulamada kötü niyet tazminatı denilmektedir.

İşçinin işvereni şikayet etmesi, işçinin işveren aleyhine dava açması veya işçinin işveren aleyhinde tanıklık yapması nedenlerine bağlı olarak, işverenin çalışanın iş sözleşmesini feshetmesi, kötü niyetle yapılan fesih olarak kabul edilir.

Kötü niyet tazminatından iş güvencesi kapsamında olan işçiler faydalanamaz. Başka bir anlatımla kötü niyet tazminatından ancak iş güvencesi kapsamında olmayan işler yararlanabilir. Kimler iş güvencesi kapsamındadır?

Otuz ve daha fazla çalışanın bulunduğu iş yerinde, en az altı ay kıdemi olan işçiler, iş güvencesi kapsamında kabul edilirler.

İş güvencesi kapsamında olan işçilerin işe iade davası açma, açıkta geçirdikleri sürelerin ücretini talep etme ve işe başlatmama tazminatı isteme hakları vardır.

Yargıtay 9.HD. 30.03.2016 gün, 2014/36354 Esas, 2016/7815 Karar.