Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
23 Nisan 2020Ahmet Metin AYSOY
8333OKUNMA

Koronavirüs Tedavisinde Geçen Süreler Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır mı?

İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresine eklenmesi gerekir.

İşçinin işyerinde çalıştığı sırada bir defada ihbar önelini altı hafta aşan istirahat raporu süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacağı, kararlılık kazanmış Yargıtay uygulamasıdır. (Yargıtay 9.HD. 23.02.2016 gün, 2014/30587 E, 2016/3747 K)

Bu bağlamda, işçinin çalıştığı sırada 4857 sayılı İş Yasası’nın 17. maddesinde belirtilen ihbar önelini altı hafta aşan bir istirahat raporunun varlığı kıdem tazminatına hak kazanma için gerekli olan en az bir yıllık çalışma koşulunu da etkileyebilecektir.

Örnek: Çalıştığı iş yerinde 5 ay kıdemi olan işçi Koronavirüse maruz kalması nedeniyle gördüğü tedavi ile ilgili olarak 10 hafta süreli istirahat raporu kullanmış olsun.

4857 sayılı İş Yasası’nın 17. maddesine göre, kıdemi 6 aydan az olan çalışanlar için öngörülen ihbar öneli iki haftadır.

Bu verilere göre, örneğimizdeki işçinin kullanmış olduğu istirahat raporu süresinin ne kadarının kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacağını ve /veya alınmayacağını belirleyebiliriz.

Kıdem tazminatında dikkate alınacak rapor süresi:

İhbar öneli 2 hafta+ 6 hafta = 8 hafta.

Kıdem tazminatında dikkate alınmayacak rapor süresi:

Rapor süresi 10 hafta- 8 hafta = 2 hafta.

Sonuç olarak, işyerinde işçinin çalıştığı süreye göre 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen ihbar önelini 6 hafta aşan istirahat süresi dışlandıktan sonra, kalan süre kıdem tazminatına hak kazanmada dikkate alınmalıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor