Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

İmdat TÜRKAY
18 Mayıs 2020İmdat TÜRKAY
2951OKUNMA

Koronavirüs Döneminde Vergisel Konularda OECD Vergi İdareleri Forumu'nun Önerileri

Koronavirüs (Covid 19) salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de ekonomik, sosyal ve iş hayatını etkilemeye devam etmektedir. Devletimizin salgın konusunda aldığı tedbir ve önlemler ile topyekûn millet olarak gösterdiğimiz kurallara uyum süreci sonucunda eminim ki en az zararla bu salgından kurtulacağız.

 Koronavirüs salgını her alanda olduğu gibi vergi dünyasında da mükelleflerin vergisel işlemleri üzerine çok önemli etkiler yarattı. Geçtiğimiz ayda TÜRMOB tarafından, “Korona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi Değerlendirmeler Ve Öneriler Raporu” adlı bir çalışma yayınlandı (TÜRMOB-Nisan/2020, Yayın No:503).

 Söz konusu çalışmada; Koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkileri, krize karşı para ve maliye politikası uygulamaları ile krizin sektörel etkileri hakkında detaylı açıklamalar yapılmıştır.

 Çalışmada dikkat çeken bir konuda, krizi önlemek amaçlı vergisel tedbirlerle ilgili olarak OECD Vergi İdareleri Forumu'nun (CIAT/IOTA/OECD (2020), Tax Administration Responses to COVID-19:Business Continuity Considerations, OECD, Paris) önerdiği önlemlerdir. Bahsedilen vergisel tedbirlere ilişkin önlemler şöyledir;

 • İşverenler üzerindeki istihdam maliyetlerini düşürmek adına çalışanların ücretleri üzerinden alınmakta olan gelir vergisi ve sigorta primi kaynaklı kamusal yüklerin bir süreliğine kaldırılması veya ödemelerinin ötelenmesi,
 • Sağlık sektöründe krizle mücadele eden risk alarak çalışmak durumunda kalan sağlık çalışanlarına yönelik vergi muafiyetleri getirilmesi,
 • İlaç, gıda ve sağlık ekipmanlarının ithalinde ödenen KDV, ÖTV, gümrük vergisi, vb. vergisel yükümlülüklerinin ötelenmesi veya geçici olarak kaldırılması,
 • Kaçakçılığı önleyici önlemlerin beraberinde mükelleflerin KDV iade işlemlerinin hızlandırılması,
 • Şüpheli-değersiz hale gelen alacaklar nedeniyle üstlenilmiş olan KDV yükünün en aza indirilmesi için önlemler getirilmesi,
 • Vergisel yükümlülüklere ilişkin son işlem tarihlerinin (beyanname verme, bildirim ve ödeme) ötelenmesi,
 • Belirli bazı durumlar için vergi cezaları ve gecikme faizi uygulamalarının durdurulması,
 • Mükelleflerin vergi borçlarının yeniden yapılandırılması ve faizsiz ödeme dönemi gibi uygulamalarla mükelleflere ödeme kolaylıklarının getirilmesi,
 • Vergi borçlarının tahsiline yönelik vergi idareleri tarafından rutin olarak yürütülmekte olan icra, haciz, banka hesaplarına el koyma, mülk/varlık satışı gibi uygulamaların geçici olarak durdurulması,
 • Vergi kaçakçılığı durumları dışında yürütülen vergi incelemelerinin bir süreliğine durdurulması ve yeni vergi incelemelerine bir süreliğine başlanmaması,
 • Mükelleflerin her türlü vergisel işlemlerinin hızlandırılması, özellikle de vergi iadesi işlemlerinin hızlandırılması, mükellef hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi, dijital hizmet kanallarının yaygınlaştırılması, telefonla mükelleflere verilen destek uygulamalarının yaygınlaştırılması ve mükelleflerle daha şeffaf bir iletişim stratejisinin yürütülmesi,
 • Geçici vergi benzeri peşin vergi uygulamalarının gelir/kurumlar vergisinin beyan dönemine kadar ötelenmesi,
 • Zarar mahsup müesseselerinin kullanımlarının genişletilmesi ve özellikle geçmişe yönelik zarar mahsubu uygulamalarının devreye alınması.

OECD Vergi İdareleri Forumu 2020 Raporunda yer alan önlemler kapsamında; işverenlerin istihdam maliyetlerinin düşürülmesi, çalışanlara sağlanan teşvik ve ödemeler ile mükelleflerin vergisel yükümlülüklere ilişkin son işlem tarihlerinin (beyanname verme, bildirim ve ödeme) ötelenmesi, mücbir sebep hali uygulaması gibi birçok önlem esas itibariyle ülkemizde işverenlere, çalışanlara ve mükelleflere sağlanmış bulunmaktadır.

Koronavirüs salgınının ikinci bir dalga olarak tüm dünyada ve ülkemizde tekrar yeniden ortaya çıkmamasını diler; bu salgın döneminde başarılı bir mücadele örneği gösteren başta doktor ve hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarına bir vatandaş olarak minnettar olduğumu belirtmek isterim.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor