Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Özkan ATİLA
10 Kasım 2014Özkan ATİLA
1097OKUNMA

Kıymetli Taşların Vergilendirilmesinde Son Durum

Kamuoyunda torba kanun olarak nitelendirilen 6552 sayılı Kanun ile kıymetli taşların vergilendirilmesinde önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Yapılan düzenleme ile daha önce %20 oranında Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi tutulup Katma Değer Vergisi’nden (KDV) istisna olan bir çok kıymetli taş, bundan böyle ÖTV yerine sadece %18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Özel Tüketim Vergisi Kaldırılmıştır

6552 sayılı Kanun’un 116. Maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır.

G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)
71.01Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)20
71.02Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)
(Sanayide kullanılanlar hariç)
20
71.03Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar
(tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
20
7104.90.00.00.19(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)
Diğerleri
20
71.05Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları
(Sanayide kullanılanlar hariç)
20
71.16Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)20

KDV İstisnası Yeniden Düzenlenmiştir

6552 sayılı Kanun’un 26’ıncı maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesindeki “Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia)” ibaresi “Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi,” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile daha önce teslimleri tamamen KDV’den istisna olan söz konusu kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci), şimdi sadece Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna edilmiştir. Kıymetli taşlardan kübik virconia ise tamamen istisna kapsamında çıkarılmıştır.

Söz konusu kıymetli taşların istisna kapsamı dışındaki diğer bütün teslimler genel oranda (%18) KDV’ye tabi olacaktır. Bu düzenleme ile özellikle nihai tüketicilere satışlarda kıymetli taşlar ile ilgili özel matrah uygulaması sona ermiş olup, genel oranda KDV hesaplanacaktır.

Altın ve Gümüş’ün Vergilendirilmesi

Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri daha önce olduğu gibi yine KDV’den istisna olduğu gibi, ÖTV kapsamında da değildir. Bu bakımdan altın ve gümüş’ün vergilendirilmesi konusunda öteden beri devam eden uygulama devam etmekte olup, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor