Vergi Demokrasisi

238

Abdullah ÖMERCİOĞLU
Gazi Kitabevi, Mayıs 2018 / 1. Baskı / 362 Sayfa

Konu Başlıkları
- Vergi Demokrasisine İlişkin Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar
- Vergi Demokrasisine Etki Eden Faktörler
- Vergi Yükünün Demokrasiye Etkisi İle İlgili Ampirik Çalışma
- Ampirik Çalışmanın Analizi

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.