Mahfi EĞİLMEZ
Mahfi EĞİLMEZ

Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi

115

Mahfi EĞİLMEZ
Remzi Kitabevi, Kasım 2018, 208 sayfa, 5. Basım

Dünya ekonomisinin sıra dışı tarihi..."
Mahfi Eğilmez’in, sade bir anlatımla kaleme aldığı ekonomi tarihi, birçok açıdan dünyaya bakış açınızı değiştirecek.

 • Nasıl oldu da insan tüketicilikten üreticiliğe geçti?
 • Saban ve tekerleğin icadı ekonomileri nasıl etkiledi?
 • Feodalitede üretim nasıl yapıldı, nasıl paylaşıldı?
 • Bütçe hakkı nasıl doğdu?
 • Sanayi devrimi yaşamı nasıl etkiledi?
 • Çinliler niçin dünyaya kapandı?
 • İlk ticaret savaşı nasıl başladı?
 • İslam uygarlığı nasıl yükseldi?
 • Amerika’ya ilk kim gitti?
 • Sosyalist meydan okuma nasıl başladı, nasıl gelişti, nasıl sonlandı?
 • Sanayi 4.0 nedir?
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.