Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı ve Muhbire Ödenecek İhbar İkramiyesi

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskısı yapılan kitapta; kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planlarından bahsettikten sonra, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet veren kişi ve kurumları Vergi İdaresine ihbar eden kişilerin, 1905 sayılı Kanuna göre ihbar ikramiyesi talebinde bulunmaları halinde, ihbara istinaden tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezası üzerinden ne şekilde ikramiye ödeneceğinin usul ve esasları sade ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır.

Adâlet Kitabı

Adâlet Kitabı, Türklerin, adâlet anlayışını, idare geleneklerinde bu anlayışın yerini, tarihî süreçte yaşanan değişim ve dönüşümleri, yüzyıllar içinde teşekkül eden önemli hukuk ve adâlet kurumlarını inceleyen araştırmalardan bir demet sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Eserlerin seçiminde, kronolojik bir bütünlük sağlanmaya çalışılmış, hukuk ve adâlet tarihimizin önemli meselelerinin incelendiği çalışmalara özellikle yer verilmiştir.

Vergi Mevzuatı Hazırlık Kitabı 2015

VERGİALGI.net sitesinde de yazıları yayınlanan Hüseyin Çukurtepe’nin kaleme aldığı bu kitap, Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan yükselme, yeterlilik ve özel yarışma sınavları gibi sınav konularının kapsamı olan; Gelir Mevzuatı, Usul Kanunları, Gider Mevzuatı, İşlem Yönergesi ve Devlet Memurları Kanunu gibi konuları kapsamakta olup, son beş yılda belirtilen bu sınavlarda çıkmış sorular temel alınarak, titiz bir çalışma sonucu hazırlanmıştır.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.