2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Açıklaması

Mahalli ve müşterek kamu hizmeti sunmak üzere kurulan belediyeler, halkı ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra demokratik yapılanmanın temel taşlarından birisidir. Belediyelerin kaliteli ve etkin hizmet üretmeleri için yeterli maddi kaynaklara sahip olmaları hayati önem taşımaktadır. Belediyeler sundukları hizmetleri, belediye sınırları içinde bulunanlardan topladıkları vergi, harç katılma payı ve ücretlerle finanse etmeleri esas olmakla birlikte, ülkemizde belediyelerin kendilerine ait gelirlerin sınırlı olması nedeniyle merkezi idareden yardım almaksızın faaliyette bulunmaları neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları

Hazırlanan bu kitapta, inşaat faaliyetinin türleri ve birbirleri arasındaki farklılıklar açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca inşaat faaliyetlerinden uygulamada çok sıklıkla karşılaşılan ve içerisinde özellikli birçok konu bulunan Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları Kat Karşılığı inşaat faaliyetinin ilk aşaması olan sözleşme imzalanmasından, yapı kullanım izin belgesi alınmasına kadar tüm aşamaları güncel belgelerle detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.