Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı ve Muhbire Ödenecek İhbar İkramiyesi

İhbar dilekçeleri, Anayasanın 74. maddesinde siyasi hak olarak yer alan “Dilekçe Hakkı”nın kullanma biçimi olan 3071 sayılı Kanun hükümlerine göre verilmektedir. İhbarda bulunan kişinin talebi olması durumunda ise 26.12.1931 tarih ve 1905 Sayılı “Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun”a göre işlem yapılmakta ve muhbirlere ihbar ikramiyesi ödenmektedir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.