Optimal Vergileme İlkeleri ile Vergilere Karşı Gösterilen Tepkiler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

497

Ali Fuat URUŞ
Ekin Basım Yayın, 2017, 132 sayfa

Kitap, adının karmaşık görünümüne karşılık oldukça kolay anlaşılabilir bir vergi kitabı. Vergi ve vergi hukuku ile ilgili kavramları, ilkeleri, teknikleri kolay anlaşılabilir bir dille anlatıyor. Bu çerçevede ekonomi, maliye, işletme, finans, çalışma ekonomisi gibi dallarda eğitim görenler için oldukça yararlı bir kaynak niteliği taşıyor (Mahfi Eğilmez).

Bu kitap, ''Mali sosyoloji-Vergi Sosyolojisi'' ve '' Mali psikoloji-Vergi Psikolojisi'' alanlarında çalışanlar için faydalanılabilecek; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde bu alana ilişkin derslerde okutulabilecek, önerilmiş bir kaynak niteliğindedir. (Önsözden)

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.