Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
26 Mayıs 2014Ahmet Metin AYSOY
178OKUNMA

Kısmi Süreli Çalışmalarda Hizmet Çakışması

Kısmi süreli çalışanların, 5510 sayılı Yasa 4/b sigortalılıkları (eski tabirle Bağ-Kur) ile 4/a sigortalılıklarının (eski tabirle SSK) çakışması halinde hizmetlerinin nasıl değerlendirileceği ve işverenlerince yapılacak bildirimler yazımızın konusunu teşkil etmektedir.

4857 sayılı Kanun’a göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar (eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam), tam süreli çalışmakla birlikte ay içinde puantaj kaydı tutularak kısmı hizmet bildirilen (eksik gün nedeni 7 puantaj kaydı) ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların (eksik gün nedeni 17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) aynı anda 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalılık hallerinin bulunması durumunda sadece çakışan süredeki (b) bendine tabi sigortalılıkları iptal edilecektir.

Sigortalıların ay içindeki 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi gün sayılarının hesabında ay 30 gün kabul edilecek (b) bendine tabi gün sayısı (a) bendine ilave edilerek hesaplanacaktır. Sigortalının (a) bendine tabi işe girdiği ay içinde işten çıktığı ay için parmak hesabı yapılarak işlem yapılacaktır.

Sigortalıların ay içinde birden fazla işyerinde çalışmaları halinde “06” ve “17” numaralı eksik gün nedenleri dışında 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi diğer çalışmaları da toplanacak, sigortalılar kalan günler için (b) bendine tabi sigortalı sayılacaktır. Birden fazla çalışması toplam 30 gün olan sigortalılar hakkında (b) bendine tabi prim alınmayacaktır.

Örnek: 5510 sayılı Kanun’un 4.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı olup, 40 TL günlük kazanç üzerinden prim ödeyen ve 28.1.2014 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında her ay 5 gün kısmi süreli (eksik gün nedeni 06) olarak ve işverenince 40 TL günlük kazanç üzerinden çalışmaya başlayan sigortalı 2014 yılı Ocak ayında 27 gün (b) bendine, 4 gün (a) bendine tabi sigortalı olacak, takip eden aylarda (b) bendine tabi sigortalılığı 25 gün olarak bildirilecektir. Sigortalının 2014 yılı Mayıs ayında 15 gün kısmi istihdama tabi çalıştığı varsayıldığında mayıs ayında 15 gün (b) bendine tabi sigortalı sayılacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor