Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
14 Kasım 2018Ahmet Metin AYSOY
1873OKUNMA

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçi İşsiz Kalırsa

Ekonomik kriz veya zorlayıcı sebepler, işyerinde çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaltılması ve toplu işçi çıkartılması gibi istenmeyen sonuçlar yaratabilmektedir.

İşte Devlet bu gibi durumlarda, özel sektörün toplu işçi çıkartmasının önüne geçmek için, işyerinde kısa çalışma yapılmasına geçici süre (3 ay) müsaade etmekte ve işçi ücretlerini bu geçici sürede kısa  çalışma ödeneği adı altında işsizlik fonundan karşılama yoluna gitmektedir.

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.

2018 yılı en düşük aylık çalışma ödeneği 1.208 TL, en yüksek aylık çalışma ödeneği 3.021 TL.

Kısa çalışma ödeneğinden sadece, işsizlik maaşına hak kazanmak için gerekli olan prim gün sayısına haiz olan işçiler yararlanabilmektedir.

İşsizlik maaşına hak kazanabilme koşullarını hatırlayalım.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde; a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, Süre ile işsizlik ödeneği verilir. (4447 sayılı Yasa Madde 50)

Kısa çalışma ödeneği işçinin işten çıkarılmasını geçici bir süre için (3 ay) ertelemektedir. Bu süre içinde işverenin ekonomik krizi aşması halinde işçi işine devam edebilecektir.  Aksi durumda, yani işveren ekonomik krizi aşamazsa işçiyi işten çıkarabilecektir.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı  Kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır. (Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik Madde 7)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sorabilirsiniz

  • S
    Sevil Canturk
    Merhaba, 1 Nisan 2020 de işyeri olarak kısa çalışma ödeneğine başvurduk. Bekleme sürecindeyiz. Ancak KÇÖ listesinde olmayan ve kçö için gerekli şartları sağlayaman, çalıştığı departman tamamen işlev dışı kalan bir personelimizi işten çıkartmamız sorun teşkil eder mi? saygılar, teşekkürler.
    VERGİALGI

    Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için başvuruda bulunduğunuz çalışanlarınızın hizmet akdine son veremezsiniz. Başvuruda bulunmadığınız çalışanlarla ilgili olarak KÇÖ'de bir sınırlama yer almıyor.

Soru Sor