Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Fuat SÜTÇÜ
14 Eylül 2017Fuat SÜTÇÜ
355OKUNMA

Kira Gelirini Beyan Etmeyenler İçin Son Çağrı

Vergi Usul Kanunun 370 inci maddesi kapsamında yeni bir kavram olarak 1 Eylül 2017 den itibaren uygulamaya giren İZAHA DAVET müessesesinin geniş bir mükellef tabanını oluşturan gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) mükellef gurubunu ilgilendiren boyutu makalede ele alınmıştır.

Bu kanun maddesi vergisel işlemler ile ilgili olarak mükelleflerin izaha davet edilmesine ilişkin uygulama hakkında. Vergisel işlemlerini eksik ya da hiç yerine getirmedikleri hakkında İzaha davet edilen kişilerin izah konusu hakkında pişmanlık talepli beyanname veremeyecekleri de aynı maddede hüküm altına alınmıştır.

Uygulama esaslarının belirlenmesi için 482 Sıra No’lu Veri Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu genel tebliğde gayrimenkul sermaye iratları/ kira gelirleri nedeniyle mükelleflerin izaha davet edilebileceklerine yer verilmiştir.

Genel tebliğin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:

“2.15. Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan Eden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Banka, benzeri finans kurumları, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya abonelerine elektrik, su, doğalgaz, internet hizmeti vb. mal ve hizmetleri teslim eden/sunan kurumlar ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, kira geliri elde ettiği anlaşılanlar ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde yapılan tevkifat tutarına göre istisna ve beyan sınırı üzerinde kira geliri elde ettiği anlaşılanlardan gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmediklerine veya eksik/hatalı beyan ettiklerine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilir.”

Bugüne kadar gmsi beyannamesini kasten ya da hata ile beyan etmemiş olan mükellefler hakkında bu durum kendilerine bildirildiğinde gerek istisna hakkından gerekse pişmanlık hakkından yararlanmak sureti ile beyannamelerini verebilmeleri mümkün durumdaydı.

Geçmiş dönemler için henüz izaha davet yazısı kendisine tebliğ edilmemi bir mükellef geçmiş dönem beyannamelerini pişmanlık talepli olarak verebilir ayrıca istisna hakkından da yararlanabilir.

İzaha davet yazısı kendisine tebliğ edilen bir mükellef ise pişmanlık talepli olarak beyanname veremez aynı zamanda istisna hakkından da yararlanamaz.

İzaha davet yazısı kendisine tebliğ edilen mükellefin beyanda bulunmamasının en az maliyeti aşağıdaki hesaplamada ortaya koyulduğu üzere 513 TL’dir.

İzaha davetin mükellefin bütçesine yansıması:
İstisna tutarının vergiye tabi olan kısmı : (3.800/4) x 3 x 0,15 = 427,50 TL
Vergi ziyaı cezası: 427,50 x 0,2 = 85,50 TL
En düşük maliyet: 427,50+85,50=513 TL

Ayrıca bu tutar beyan edilmeyen matraha ait hesaplanan vergi ve vergi ziyaı cezası tutarı kadar artacaktır.

Süresinde verilen beyannamede aylık 750 TL kira geliri için 528 TL yıllık vergi hesaplanmaktadır. Ancak bu durum İdarenin izaha davet yazısından sonra 528+513+beyan dışı bırakılan tutar için hesaplanan vergi+faiz olmak üzere mükellef için iki katından daha fazla bir ödenecek vergi ve ceza hesaplanması ile sonuçlanacaktır.

Kendilerine izaha davet mektubu tebliğ edilmemiş ve geçmiş dönemde beyan etmediği kira geliri olan mükelleflerin bu ilave maliyete katlanmaksızın beyannamelerin pişmanlık hakkı ile istisnadan faydalanılarak beyan edilmesi mümkündür.

Son pişmanlığa kalmadan yasal pişmanlık hakkının kullanılmasında fayda olacağı düşünülmektedir.

Zira son pişmanlık fayda etmeyecektir.

……………………………………………
Merhum Şükrü KIZILOT'a ithafen saygı ve rahmetle anıyorum.
………………………………………………

Bu makale yazarının şahsi görüşlerini içerip herhangi bir resmiyet taşımamaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.