Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
14 Şubat 2019
80OKUNMA

Kimler Yazar Kasa (ÖKC) Kullanmak Zorunda Değil?

Ödeme Kaydedici Cihaz, halk arasındaki yerleşik adıyla “Yazar Kasa” 1985 yılında Katma Değer Vergisi Kanunuyla aynı dönemde hayatımıza girdi.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ile bir kısım mükellefler için yazarkasa kullanmak zorunlu hale geldi.

3100 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca; satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere (yani nihai tüketicilere) satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.

Aynı maddenin 3. fıkrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bazı mükellef gruplarını yazar kasa kullanma zorunluluğu dışına çıkarma yetkisi verilmiştir.

1985’ten itibaren Maliye ve Gümrük Bakanlığı (Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı) bu yetkisini Genel Tebliğlerle zaman zaman kullanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflere ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere kolaylık olması açısından verilen muafiyetleri bir tablo olarak özetlemiş.

Büyük kolaylık sağlayan bu çalışmayı hazırlayıp kamuoyunun istifadesine sunan Gelir İdaresi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İlgili tabloya aşağıdaki linkten erişmeniz mümkün:

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/okckullanimindanmuaftutulanlar.pdf