Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Mustafa Sefa KARA
16 Mayıs 2019Mustafa Sefa KARA
430OKUNMA

Kambiyo İşlemlerinde (Yeni!) Vergi

Döviz kurları son günlerin en önemli tartışma konuları arasında yer almaktadır. Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanma vatandaş nezdinde “mutfakta” meydana gelecek artışın öncü göstergesi olarak algılanmaktadır. Bunun nedeni ise, üreticinin gider ve maliyet kalemlerinin birçoğunun döviz üzerinden işlem görmesidir. Örneğin, üretimin en önemli girdisi olan enerji maliyetlerinin büyük oranda dövize bağımlı olması dövizde meydana gelen artışın hızlı şekilde mal fiyatlarına yansımasına sebep olmaktadır. Bununla beraber, dövizin artışını fırsat bilerek ürün fiyatlarında fahiş artışa giden fırsatçılarda cabası tabi ki.

Gelelim asıl konuya…

15.05.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden alınan vergi oranı binde bir olarak belirlenmiştir. Daha önce “0” olarak uygulanan bu oran “binde bir” olarak yeniden revize edilince, toplumun bazı kesimlerinde yeni vergi ihdas edilmiş gibi bir hava oluşmuştur. Tabi buradan hareketle de bazı itirazlar yükselmeye başlamıştır. İtirazların çıkış noktası ise Anayasa’nın 73. maddesidir. Söz konusu madde uyarınca, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Bazı kesimlerce bu madde hükmü öne sürülerek, Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni vergi ihdas edildiği, ancak bunun Anayasaya aykırı olduğu iddia edilmiştir. Mevcut durum ise daha öncede ifade ettiğimiz üzere, 15/04/2008 tarihli ve 26848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/3/2008 tarihli ve 2008/13459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden “0” olarak uygulanmakta olan BSMV oranının, 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile binde bir olarak revize edilmesinden ibarettir. Cumhurbaşkanı, oran belirleme yetkisini ise gene Anayasanın 73. maddesinden ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinden almaktadır.  Özetle, ortada hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır.
Tüm bunlara ek olarak, 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıda yer vermiş olduğumuz işlemler dolayısıyla BSMV oranı “0” olarak belirlenmiştir.

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.