Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Doç. Dr. Kadir AYYILDIRIM

1988 Kayseri doğumlu olan Kadir Ayyıldırım, 2010 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur.

2014 yılında “Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler" başlıklı tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

2018 yılında ise “Türk Vergi Hukukunda Tebligat" isimli tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. Uzun yıllar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevliliği ve öğretim üyeliği yapan Kadir Ayyıldırım, halen Erciyes Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Malî Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesidir.

İlgi Alanları: Vergi Hukuku, Tebligat, Anayasa ve İdari Yargı