Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
08 Kasım 2018Ahmet Metin AYSOY
1616OKUNMA

İşyerlerini Birleştirmek Suretiyle Tek Dosyada İşlem Görmek İşveren Açısından Avantajlı mı?

Soru: Ankara’ da bulunan işyerlerimizi birleştirmek suretiyle tek dosyada işlem görmesini SGK’dan talep etmemiz yararlı olur mu? 

Cevap: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre, aynı ilde olmak ve işveren tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait iş kolu kodu aynı olan ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüm işyerlerinin, birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine Kurumca (SGK)  izin verilebilir; birden fazla ünite bölgesinde işyeri bulunması halinde ise tek dosyanın işlem göreceği ünite, Kurumca belirlenir.

İşyerlerini birleştirerek tek SGK dosyada işlem görmenin işveren açısından yararları

  • İşlemlerin tek bir dosyadan takibinin sağlayacağı kolaylık.
  • İdari para cezalarında avantaj.

Bir kısım idari para cezaları 5510 sayılı Yasa’nın 102. maddesi uyarınca,  işyeri bazında uygulanmaktadır. İşyeri kayıtlarının ibraz edilmemesi, işyeri kayıtlarının geçersizliği ve prim belgelerine ilişkin SGK idari para cezasına muhatap olunması halinde işyerlerinin ayrı ayrı olması cezaların işyerleri sayısınca katlanması sonucunu doğurabilmektedir. Halbuki, işyerlerinin tek dosyada işlem görmesi bu mahzuru ortadan kaldırmaktadır.

İşyerlerini tek dosyada toplamanın işveren açısından sakıncası
İşverenin SGK prim teşviklerinden yararlanmasını engelleyen nedenlerden biri de kayıt dışı istihdamdır.

Gerçekten de, 5510 sayılı Yasanın, ek 14. maddesi uyarınca, bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

İşverenin herhangi bir işyerinden kayıt dışı istihdam nedeniyle teşvikten yararlanamaması, diğer işyerlerinden teşviklerden yararlanmasına engel teşkil etmez. Ancak, işyerlerini birleştirerek tek SGK dosyada işlem gören işveren ise, bir işyerindeki kayıt dışı istihdam nedeniyle, bu işyerinin yanı sıra  aynı ilde olan diğer işyerlerinden de, teşviklerden yasaklı duruma düşecektir.

Sonuç
İşyerlerini birleştirerek tek SGK dosyada işlem görmenin işveren açısından yararlarını ve mahzurlarını belirttik.
Tek dosya mı ayrı ayrı dosya mı, tercih sizin.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor