Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Fuat SÜTÇÜ
21 Ocak 2018Fuat SÜTÇÜ
2046OKUNMA

İşyeri ve Konut Kira Gelirlerinde Götürü Gider Oranı Artık %15

7061 sayılı torba kanunun 14’üncü maddesi ile 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere gayrimenkul sermaye iradında götürü gider uygulaması %25'den %15'e düşürüldü.

Götürü gider yöntemine tabi bir kira vergisi mükellefinin 2017 yılı gelirini beyan edeceği 2018 yılı mart ayındaki beyannamesinde götürü gider %15 olarak düşülecektir. Bu değişiklik kira sabit kabul edildiğinde hesaplanan vergide %11'den başlayan bir artışa neden olacaktır.
Götürü gider; Gelir Vergisi Kanununun 74’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında yer almaktadır.
Kanun metni:

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından (7061 sayılı kanunun 14 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 05.12.2017) %15’ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.” şeklindedir.

Şimdi ne olacak?

Yeni oran 2017 yılı ve sonraki yıllarda elde edilecek (tahsil edilen) gelirler için geçerlidir. 2017 yılı öncesine ait kira geliri olup da bu gelirlerini beyan etmeyen mükelleflerin, bu beyannamelerini beyan ederken %25 götürü gider hakları halen bulunmaktadır.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde tahsil esası vardır. Kira dönemi 2015 ise ve kiracı 2015 yılı kirasını mülk sahibine 2017 yılında ödemiş ise bu gelir mükellefin 2017 yılı geliri olarak kabul edilir ve 2018 yılı mart ayında beyan edilirken %15 götürü gider hakkından yararlanabilir.

Ancak 2015 kirasını 2015 yılında elde etmesine rağmen beyan etmeyi unutan mükellef bu beyanını şimdi veya sonra beyan ederken gelirin elde edildiği dönem olarak 2015 şeklinde geçmişe dönük beyanname vereceğinden %25 götürü gider hakkından yararlanabilecektir.

Örnek Kira Beyannamesi düzenleme videosu için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=OUpjNvRnuLQ

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.