Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
09 Mart 2016Ahmet Metin AYSOY
182OKUNMA

İşverenlerin İş kazalarında Kusur Derecelerini Etkileyen Hususları Biliyor musunuz?

İş kazalarında yapılan SGK soruşturmalarında işverenlerin kusur dereceleri tayin edilirken aşağıda belirtilen hususlar önemli derecede etkili olmaktadır;

 1. Eğitimin belgelenmesi
  İş kazasını soruşturan müfettişin, ilk incelediği husus, kaza geçiren işçinin işe başlamadan önce veya işbaşında, yapacağı iş, kullanacağı makine ile ilgili eğitime tabi tutulup tutulmadığını, belirlemektir. Bu nedenle, işçilerinize verdiğiniz eğitimi belgeleyin ve bu belgeleri işçi dosyasında saklayın.
 2. Mesleki kıdem
  İşçinin yaptığı iş ve kullandığı ekipmanla uyum içinde olması için yeterli sürenin geçmesi gerekmektedir. Kaza geçiren işçinin mesleki kıdemi, yani çalışma süresinin bir yıl veya daha uzun olması, iş kazasında işverenin kusur derecesini düşürmekte etkili olmaktadır.
 3. 18 yaş
  Kaza geçiren işçinin 16-18 yaş aralığında olması, işverenin kusur derecesini yükselten etkenlerden birisidir.
 4. Mesleki sertifika
  Kaza geçiren işçinin yaptığı işle ilgili sertifika veya diplomasının olması işverenin kusur derecesini azaltan etkenlerdendir.
 5. İşçinin kusuru
  Kaza geçiren işçinin ağır kusuru nedeniyle iş kazasının meydana gelip gelmediği, işverenin kusur derecesini etkilemektedir.
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.