Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
30 Kasım 2014Ahmet Metin AYSOY
255OKUNMA

İşverenler, Kredi Kartı Borçlusu İşçiye Avans Vermek Zorunda mı?

Bugün ki yazımızda, iş hayatında sık rastlanan bir sorunu ele alacağız.

Banka kredi kartı borcu nedeniyle, işçiye icra yoluyla ödeme emri tebliğ edilmiştir. İşçi ödeme emrini işverene gösterip, avans talep etmiştir.

İşveren avans vermek zorunda mı?

Avans vermezse, işçi ne yapabilir?

Mevzuat;

  • İş Kanunu

4857 sayılı İş Kanununda avans konusu ile ilgili hüküm yoktur.

  • Türk Borçlar Kanunu

Madde 406: İşveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür.

Madde 435: Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebilir. Sözleşmeyi fesheden taraf, fesih sebebini yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koşullar, haklı sebep sayılır.

Değerlendirme ve Sonuç

Banka kredi kartı borcu nedeniyle, işçiye icra yoluyla ödeme emrinin tebliğ edilmesi üzerine, işçinin ödeme emrini işverene sunarak avans talep etmesi halinde, işverenin Türk Borçlar Kanununun 406. maddesine göre işçiye avans vermesi zorunludur.

Bu durumda işverenin işçiye avans vermemesi, işçi açısından sözleşmenin haklı nedenle feshedilmesi hakkını doğurur. İşçinin bu işyerinde bir yıl veya daha fazla çalışması varsa, sözleşmeyi derhal feshederek kıdem tazminatını alma imkanı vardır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor