Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
02 Mart 2014Ahmet Metin AYSOY
220OKUNMA

İşvereniniz Ödeme Güçlüğüne Düşerse Ücretinizi Kimden Alabilirsiniz?

İşvereniniz ödeme güçlüğüne düşerse, ücretinizi Türkiye İş Kurumundan ücret garanti fonundan alabilirsiniz.

Bu konuda size yararlı olacak hususlar;

A- İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi
İşverenin; konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacakları Türkiye İş Kurumunca ödenir.

B- İşçi alacak belgesi ile Türkiye İş Kurumuna müracaat

  • İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 105’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

  • İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166’ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

  • İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166’ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

  • İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte,

işçinin Türkiye İş Kurumuna başvurması gerekir.

İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.

Ücret alacağı, işçinin İş Kurumuna başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenir.
(Kaynak: Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor