Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
15 Temmuz 2013Ahmet Metin AYSOY
217OKUNMA

İşverenin Özel Sağlık/Özel Emeklilik Sistemine Yaptığı Ödemenin Sosyal Güvenlik Boyutu

Bu yazımızda, işverenin istihdam ettiği sigortalısı için; özel sağlık sigortalarına ödediği primin/bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı payının, 5510 sayılı Yasa’nın 80’inci maddesi uyarınca sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi/edilmemesi durumunu inceleyeceğiz.

 

İşveren tarafından özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

 

Örnek 1-  Katkı payının asgari ücretin %30’unu geçmemesi durumu

Mayıs 2013 ücret kazancı: 2.000 TL

 

Bireysel emeklilik işveren katkı payı: 250 TL

 

Asgari ücretin %30’u:  978,60X%30= 293,58 TL

 

İşveren katkı payı (250 TL) asgari ücretin %30’undan(293,58 TL) düşük olduğu için, Mayıs ayı kazancına herhangi bir ilave yapılmayacak, Mayıs ayı prime esas kazanç  2.000 TL olarak değişmeyecektir.

 

Örnek2- Katkı payının asgari ücretin %30’nu geçmesi durumu

Mayıs 2013 ücret kazancı: 4.500 TL

 

Bireysel emeklilik işveren katkı payı: 350 TL

 

Asgari ücretin %30’u: 293,58 TL

 

Katkı payı- Asgari ücretin %30’u

 

350-293,58 = 56,42 TL (Mayıs ayı ücret kazancına yapılacak ilave)

 

Mayıs ayı prime esas kazanç: 4.500 TL + 56,42 TL = 4556,42 TL

 

Öte yandan ücret kazancına (yukarda izah edilen) yapılacak ilaveden dolayı, prime esas aylık kazancın üst sınırının (asgari ücretin 6,5 katının) aşılması halinde ise, aşan kısım takip eden iki ayı geçmemek üzere, üst sınırın altında kalan ayların kazancına ilave edilecektir.

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor