Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
29 Temmuz 2019Ahmet Metin AYSOY
213OKUNMA

İşverene Zarar Veren İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenebilir!

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II.I bendinde “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması” halinde işverenin iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği ve bu nedenin haklı neden olacağı, bu halde işçinin 1475 sayılı Kanunun yürürlükte olan 14.maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak kazanamayacağı düzenlenmiştir.

Kısaca özetlersek, işçinin işverene verdiği zararın tutarı işçinin 30 günlük ücretini aşması halinde, işveren haklı nedenle işçinin sözleşmesini feshedebilecek ve işçiye kıdem tazminatı ödemeyebilecektir.

Bilinen uygulama bu.

İşçinin işverene verdiği zarar ile ilgili sorulara verilen cevap hep aynı; “İşverene verdiğiniz zarar 30 günlük ücretinizi aşarsa kıdem tazminatı hakkınızı kaybedersiniz.” Oysa, işçinin kusur oranına göre verdiği hasar işçinin 30 günlük ücretini aşsa da, kıdem tazminatının ödenmesi gerekebilir.

Nasıl mı?

Şöyle; 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 8098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun işçinin sorumluluğu başlığı altında düzenlenen 400.maddesine göre

”(1) İşçi, işverene verdiği her türlü zarardan sorumludur. (2) Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tutulur.”

Bu düzenleme ile işçinin kusur oranına göre verdiği hasar 30 günlük ücretini aşsa da kusurun daha çok işverende veya bir başka etkende olduğu, işçinin kusurunun daha az ve hafif olduğu durumlarda işçinin sorumlu tutulmamasına karar verilecektir. (Yargıtay 9.HD. 17.09.2015 gün, 2015/19926 E, 2015/26048 K.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor