Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
28 Haziran 2015Ahmet Metin AYSOY
196OKUNMA

İşveren Ölüm Tazminatı Ödemek Zorunda mı?

Bu yazımızda, vefat eden çalışanların geride kalan eş, çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarını ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız.

Çalışanın ölümü halinde, işveren çalışanın ailesine ölüm tazminatı ödemek zorunda mı?

Bu konuda, 4857 sayılı İş Yasasında düzenleme yoktur.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ise bu konuda 440. madde hükmü bulunmaktadır.

“MADDE 440- Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.”

Bu itibarla, hava taşıma işyerleri, 50 ve daha az işçi çalıştırılan tarım ve orman işyerleri gibi Borçlar Kanununa tabi işyerlerinde çalışan işçilerin vefatları halinde, işverenin ölüm tazminatı ödeme yükümlülüğü vardır.

Borçlar Kanunu, İş Kanununa nazaran genel kanundur. Öğretide, özel kanun önceliklidir. Ancak, özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel kanunun boşluk doldurucu vasfı vardır. İşçi açısından ölüm tazminatı olması gereken bir düzenlemedir.

Bu nedenle, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi ailelerinin de, Borçlar Kanununda yer alan ölüm tazminatı düzenlemesinden faydalanmaları gerektiği görüşündeyim.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.