Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
03 Aralık 2015Ahmet Metin AYSOY
186OKUNMA

İstifa Dilekçesinin Hatalı Yazılması Kıdem Tazminatı Hakkının Kaybedilmesine Yol Açar!

İstifa dilekçesi önemli!

Haklı fesih sebebi içermeyen istifa dilekçesi kıdem tazminatı hakkının kaybedilmesine neden olabilir.

Önce güncel ve önemli Yargıtay kararını okuyalım:

"Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir. Mahkemece “davacının fiilen aldığı ücretle kurum kayıtlarına yansıtılan ücret arasında farklılık olması nedeni ile davacı işçinin iş akdini haklı olarak feshettiği” gerekçesiyle kıdem tazminatının kabulüne karar verilmiş ise de, yazı ve imza inkârı bulunmayan davacının kendi el yazısı ile yazdığı istifa dilekçesinin baskı ile yazıldığı ve imzalandığı kanıtlanamadığından haklı fesih sebebi içermeyen istifa dilekçesine itibar edilerek kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır." (1)

Şimdi kararı yorumlayalım:

  1. İşçinin fiilen aldığı ücretin resmi kayıtlara işverence farklı yansıtılması, işçiye haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı verir. Bu durumda  işçi kıdem tazmini almaya hak kazanır.
  2. Ancak, işçinin haklı nedeni içermeyen bir istifa dilekçesi yazmış olması kıdem tazminatını alma hakkını yitirmesine yol açar.
  1. KARAR: 4.3.2015, Y.9.H.D., E.2013/12010, K.2015/9102, Çimento İşveren Dergisi
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.