Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
06 Ekim 2013Ahmet Metin AYSOY
274OKUNMA

İstifa Dilekçesinde Özel Durumlar

İşverene bağlı olarak hizmet sözleşmesi ile çalışan personelin istifa ile ilgili olarak en çok sordukları hususlar yazımızın konusunu teşkil etmektedir.

 1. Şarta Bağlı İstifa
  Şarta bağlı istifaya, genellikle “ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi koşuluyla” verilen istifa dilekçesi olarak karşılaşılmaktadır. Bu istifa tek taraflı bir irade beyanından ziyade, karşılık anlaşma yoluyla işten ayrılma anlamına gelmektedir. Yani, ihbar ve kıdem tazminatı ödenmemesi halinde, istifa söz konusu değildir.

 2. İstifa Dilekçesinin Sonradan İşleme Konulması
  İşçinin verdiği istifa dilekçesinin hemen işleme konmayarak, işçinin çalışmaya devam ettirilmesi, sonradan işçinin aleyhine olacak şekilde istifanın işleme konması halinde, istifa dilekçesi geçerli değildir(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. E.2002/16197. K.2003/2801).

 3. Baskı Sonucu Verilen İstifa
  Baskı sonucu verilen istifa geçersizdir. Ancak, ciddi bir tehdit söz konusu olmalıdır. İşçinin bunu ispat etme yükümlülüğü vardır. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca, korkutmanın etkisinin kalktığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, işçinin istifanın geçersiz olduğunu ileri sürmesi gerekmektedir.

 4. Beyaza İmza
  İşçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödememek için işçiye boş kağıda imza attırılarak, sonradan imzalı boş kağıt istifa dilekçesine dönüştürülürse, bu istifa geçerli değildir. Ancak boş kağıda imza attığının işçi tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Boş kağıda imza attığını ileri süren işçinin, tanık dinleterek de bu iddiasını ispatlama hakkının olduğu yönünde yargı kararı vardır (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. E.2000/13464. K.2000/18865).

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor