Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
28 Haziran 2018Ahmet Metin AYSOY
53OKUNMA

İşten Ayrıldıktan Sonra İş Göremezlik Ödeneği Alınabilir Mi?

Bir işverene iş sözleşmesi bağlı olarak çalışan işçinin iş sözleşmesi kendisi tarafından veya işveren tarafından feshedildikten sonra hastalanırsa, hastalığına bağlı olarak SGK’ dan geçici iş göremezlik ödeneği alabilir mi?

Hastalık sigortası açısından işten ayrıldıktan sonraki 9 gün daha sigortalılık devam eder.

Bu nedenle işten ayrıldıktan sonra da hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak mümkündür.

Sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi işverence SGK’ ya bildirilmiş ise, sigortalının işten ayrıldıktan sonra ilk 9 gün içinde istirahat raporu alması halinde, SGK ’ya başvurarak istirahat raporunda belirtilen istirahat süresince her gün için geçici iş göremezlik ödeneği alması mümkündür.

SGK 2016/21 sayılı Genelge