Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
29 Temmuz 2012
95OKUNMA

Hedeflenen ve Gerçekleşen Genel Bütçe Vergi Gelirleri

KAYNAK: Gelir İdaresi Başkanlığı, www.gib.gov.tr