Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
13 Mayıs 2013Ahmet Metin AYSOY
158OKUNMA

İşsizlik Ödeneği Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Temenni etmeyiz ama her sigortalı işsiz kalabilir. Bu nedenle, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlara, 4447 Yasa ile getirilen koşul ve imkanları bilmekte fayda var.

 

1- İşsizlik sigortasından yararlanmak için, işten çıkarılma tarihinden önceki üç yıl içinde, son 120 günü kesintisiz olmak üzere, 600 gün işsizlik prim ödemesi, yapmak gerekmektedir.

 

2- 600 gün prim ödeyen kişi 180 gün, 900 gün prim ödeyen kişi 240 gün, son üç yılda kesintisiz prim ödeyen kişi de 300 gün işsizlik ödeneğinden faydalanır.

 

3- Aylık asgari ücretin brüt tutarının % 80 i kadar işsizlik ödeneği ödenmektedir.

 

4- İşten ayrılma tarihini takip eden 30 gün içinde, Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen veya aynı sürede, elektronik ortamda www.işkur.gov.tr adresine başvurulmalıdır. 30 gün sürenin geçirildiği her gün için işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi azalır. Örneğin, işten ayrılma tarihinden sonra 50 gün içinde müracaat eden bir sigortalının, 30 günü aşan 20 gün kadar işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi eksiltilir. Bu sigortalının, 180 gün işsizlik ödeneğinden faydalanma hakkı olduğunu varsayalım. Geç başvurudan dolayı, 160 gün işsizlik ödeneğinden yararlanabilecektir.

 

5- Türkiye İş Kurumu’nca teklif edilen işi veya mesleki eğitimi kabul etmeyen veya çağrıyı cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeyi öngörülen sürede vermeyen kişinin işsizlik ödeneği kesilir. Ayrıca, herhangi bir gelir getirici işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı aldığı belirlenen kişinin de işsizlik ödeneği kesilir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.