Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Onur GÖK
09 Mart 2017Onur GÖK
183OKUNMA

İşletme Aktifine Kayıtlı Taşınmazın Alacaklı Bankaya Devredilmesi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bu istisnadan yararlanacak olan kurumların, bankalara borçları nedeniyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca kanuni takibe alınmış olması veya TMSF’ye borçlu durumda olmaları gerekmektedir.

İstisnadan, banka borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bu kurumların, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kefilleri veya bu kurumlar adına ipotek veren kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir.

İstisnaya konu olan kıymetler ise taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarıdır.

Öte yandan, istisnadan yararlanabilecek kazanç, söz konusu kıymetlerin borçlara karşılık olmak üzere, bankalara veya TMSF’ye satışından veya diğer şekilde devrinden sağlanan hasılatın, bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden tutarla sınırlı olacaktır.

Madde metninde yer alan istisna için, istisnadan yararlanacak olan kurumun bankaya borcu nedeniyle kanuni takibe alınmış olması gerekmektedir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde kanuni takibe alınmaksızın, borca karşılık olmak üzere,rızaen, sahip olunan kıymetlerin devrinden doğan kazançların Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (f) bendinde düzenlenen istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

İsmail Onay, Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamasında İstisnalar, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, Ekim 2016,s:512

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor