Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
15 Mayıs 2017Ahmet Metin AYSOY
478OKUNMA

İşe Başlamak İçin İki veya Dört Günlük Sürelere Dikkat!

Bu yazımızda, işe iade davasının sonuçlanmasından sonraki süreç ile ilgili işveren ve işçilerin karşılaştıkları bazı sorunlara Yargıtay tarafından getirilen çözümlere değineceğiz.

Önce, işe iade davası sürecini İş Yasası hükümlerine göre, kısaca özetleyelim.

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin iş sözleşmesinin  geçerli bir neden olmaksızın işverence feshedilmesi halinde, işçinin işe iade davası açma hakkı vardır. İşe iade davasının işçi lehine kesinleşmesi halinde, kesinleşmiş mahkeme kararının işçiye tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde, işçinin işe başlamak üzere işverene başvurması gerekmektedir. İşverenin bu durumda, işçiyi işe başlatmayarak, mahkemece tayin edilmiş işe başlatmama tazminatını işçiye ödemek  veya işçiyi bir ay içinde işe başlatmak şeklinde iki seçeneği bulunmaktadır. (4857 sayılı Kanun madde 18,19,20,21)

Şimdide, işe iade davasının sonuçlanmasından sonra karşılaşılan sorunlara Yargıtay’ın bakışı;

1 - Başvuru ve bildirimlerin tebligat sorunu

İşe iade yönündeki başvurunun 10 iş günü içinde işverene  bildirmesi gerekmekle birlikte tebligatın postada gecikmesinden işçinin sorumlu olması  düşünülemez.  

İşverenin de işçinin işe başlama isteğinin kabul edildiğini 1 ay içinde işçiye bildirmesi gerekmekle birlikte, tebligat sorunları sebebiyle bildirimin süresi içinde yapılamaması halinde bundan işveren sorumlu tutulamaz. (Y9HD 22.12.2008 E.2007/30406 -K.2008/34836)

2 - İşe başlama süresi sorunu

İşverence yasal süre içinde gönderilmiş olsa da,  işçinin bir aylık işe başlatma süresi aşıldıktan sonra eline geçen bildirim üzerine makul bir süre içinde işe başlaması gerekir.

Burada makul süre, işçinin işe daveti içeren bildirim anında işyerinin bulunduğu yerde ikamet etmesi durumunda en fazla 2 günlük süre olarak değerlendirilebilir.

İşçinin işe iadeyi içeren tebligatı işyerinden farklı bir yerde alması halinde ise, 4857 sayılı iş Kanununun 56. maddesinin son fıkrasında izinler için öngörülen en çok 4 güne kadar yol süresi makul süre olarak değerlendirilebilir.

Bu durumda işçinin en fazla 4 gün içinde işe başlaması beklenmelidir. (Y9HD 30.04.2009 E.2008/20635 - K.2009/12263 )

3 - İşe başlama başvurusunun samimiyeti ve ispatı sorunu

İşe başlamak üzere değil de sırf işe başlatmama tazminatı almak amacıyla işe başvurup işe başlanılmadığı durumlarda ilk fesih geçerli hale geleceğinden işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti talep etme hakkı yitirilmektedir. İşte Yargıtay’ın emsal kararı;

Kaldı ki SGK kayıtlarına göre davacının müracaat ettiği tarihte ve işe başlamak için iş yerine gittiğini iddia ettiği tarihte başka bir iş yerinde çalıştığı görülmektedirr. Y7HD 02.06.2014 E.2014/3181 - K.2014/11189”

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.