Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
20 Mayıs 2013Ahmet Metin AYSOY
337OKUNMA

İşçinin Ücreti Ödenmezse

İş hayatında çok rastlanan bir sorun; işçinin ücretinin ödenmemesi.

Bu durumda işçinin seçenekleri nelerdir?

Maddeler halinde seçenekleri açıklayalım:

1- İş sözleşmesini haklı nedenle feshetme. Bu durumda işçi, kıdem tazminatını alma hakkını kazanır. Ancak, sözleşmeyi kendisi feshettiği için ihbar tazminatı alamaz. 

2- İşçinin ücretinin ödeme gününün zorunlu neden olmaksızın 20 günü geçmesi halinde,  işçinin iş yapmaktan kaçınma hakkı bulunmaktadır.

3- İşçinin ücretinin ödeme gününün zorunlu neden olmaksızın 20 günü geçmesi halinde, işçinin ödenmeyen ücreti için, 1 yıl vadeli hesaba uygulanan en yüksek faizi talep hakkı bulunmaktadır.

4- Yukarıda 2 ve 3 no.lu maddelerdeki seçenekler işçi tarafından ayrı ayrı veya birlikte de tercih edilebilir.

Kaynak : 4857 sayılı Kanun madde 24/II-e,  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (5.7.2010 tarih, 2007/16014 E., 2010/22087 K.,  10.2.2005 tarih, 2004/13259 E.,  2005/ 3782 K…)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor