Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
25 Kasım 2013Ahmet Metin AYSOY
354OKUNMA

İşçinin Kötü Niyetle İşten Çıkarılması

Hizmet sözleşmesi fesih hakkının işverence kötüye kullanılması, işverenin işçiye kötü niyet tazminatı ödenmesi sonucunu doğurur.

4857 sayılı Yasa’nın 17’inci maddesine göre iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayan, yani 30 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler kötü niyet tazminatı talep edebilir.

Ödenecek kötü niyet tazminatı miktarı:

  1. İşi 6 aydan az sürmüş işçi için 6 haftalık ücreti,
  2. İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için 12 haftalık ücreti,
  3. İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 18 haftalık ücreti,
  4. İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 24 haftalık ücreti.

Kötü niyeti işçi kanıtlayacak

  1. İşverenin kötü niyetle işçinin hizmet sözleşmesini feshettiğini kanıtlama yükümlülüğü işçiye aittir.
  2. İşçinin kötü niyetle işten çıkarıldığını ispat etmesi durumunda, kötü niyet tazminatı alma hakkı doğar.
  3. İşçinin sendikaya üye olması, işveren aleyhine tanıklık yapması veya işvereni şikayet etmesi gibi sebeplerle işten çıkarılması, kötü niyetin varlığına delil teşkil eder.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor