Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
24 Kasım 2015Ahmet Metin AYSOY
208OKUNMA

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının 10 Püf Noktası

1- Gece fazla çalışma 3 sektörde yapılabilir.
Bunlar; turizm, sağlık ve özel güvenlik.

2. Çıraklık, İş Yasası kapsamı dışındadır.
Bu nedenle çıraklık süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

3- Net ücretin en fazla dörtte biri, ihbar  ve kıdem tazminatının ise tamamı haczedilebilir .

4- Aylık sahibi razı olmadıkça icra müdürü aylığın haczedilmesi talebini reddeder.
SGK’ya borcu olan emeklinin maaşının dörtte biri haczedilir .
Nafaka borcundan dolayı da aylığa haciz konulabilir.

5- Erkek yetimin çalışması SSK mevzuatına göre yetim aylığı bağlanmış olan erkek yetim, sigortalı işe girse aylığı kesilmez.
Yani, 5510 sayılı Yasa'nın yürürlük tarihi olan 1.10.2008'den önce ölen anne veya babasından dolayı yetim aylığı alan ve örneğin 25 yaşından küçük olup yüksek öğrenim gören erkek yetimin sigortalı işe girmesi aylığın kesilmesine neden teşkil etmez.

6- Yaş farkının dul aylığına etkisi 4/c kapsamında koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine bağlanacak aylık yarıya kadar düşürülür.
Ancak, evlenme en az 10 yıl önce yapılmış veya çocukları olmuş ise bu eksiltme yapılmaz. (5434 sayılı Yasa, madde 71)

7- Memur emeklisi (5434 sayılı yasa) vefat ettiğinde;
- Yetim aylığı bağlanan kız çocuğu işçi olarak veya serbest çalışırsa yetim aylığı almaya devam eder. Ancak, memur olarak kamuda vazifeye girerse, yetim aylığı kesilir.
- Aylık bağlanan kızı, karısı, hatta annesi bile sonradan evlenirse, maaşları kesilir. Ama evlenme ikramiyesi alırlar.

8- İsteğe bağlı sigortalı olmanın koşullarından biri ülkemizde ikamet etmek.
Ancak, Fransa, İngiltere, İsviçre ve İsveç’te bulunanlar bu koşula tabi değil. Çünkü ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri bu yönde hükümler ihtiva etmektedir.

9- Mahkûmlar isteğe bağlı sigorta yaptırabilir.
Bunun için ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde bulunanlardan isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin talepleri mahkemece tayin edilecek vasilerince yapılabilecektir.
Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutuklukta veya gözaltında geçen prim ödenmemiş süreleri borçlanma ile hizmetten sayılır.

10- Anne veya babalarına ait işyerlerinde çalışan çocuklar sigortalı olabilir.
Bunun için vasilerince yapılacak hizmet sözleşmesinin mahkemece onaylanması gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşını doldurmadığı halde evli olan kişi de sigortalı olabilir. Çünkü evlenmeyle erken rüşt kazanılmış olur.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor