Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
29 Kasım 2018Ahmet Metin AYSOY
1106OKUNMA

İş Sözleşmesinin Anlaşma İle Sona Erdirilmesinde işçi ve işverenler Dikkat!

İş sözleşmesinin işçi ve işverenin ortak iradeleri ile sona erdirilmesine bozma sözleşmesi (ikale) denilmektedir.

İkalenin işveren ve işçi açısından önemi şudur: İş sözleşmesi ikale ile sona ermişse, işçi, 4857 sayılı Kanunun 18 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan, iş güvencesi hükümlerine dayanarak feshin geçersizliğine karar verilmesini ve işe iade edilmesini talep edemeyecektir.

Hemen hatırlatalım, 30 veya daha fazla çalışanı olan bir işyerinde en az 6 ay kıdemi olan işçiler iş güvencesi kapsamındadırlar.

Bu yazımızda, Yargıtay kararları uyarınca, ikalenin (bozma sözleşmesinin)  geçerli sayılabilmesi için işçi ve işverenin dikkat etmesi gereken önemli bir hususa değineceğiz.

a- İkaleyi işveren teklif etmişse

İkale talebi işverenden gelmişse, ikalenin geçerli sayılması için, işverenin işçiye işçinin ihbar ve kıdem tazminatına ilaveten makul yarar(ek menfaat)  sağlaması da gereklidir.

Bu makul faydanın işçinin 4 aylık tutarındaki ücretine tekabül ettiği, Yargıtay kararlarında ağırlık kazanmaktadır.

Bu nedenle işveren, işçiye ikale teklif etmişse, işçiye kıdem ve ihbar tazminatına ilaveten en az 4 aylık ücret tutarında ek menfaat sağlaması gerektiği hususuna dikkat etmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde, işçiye ek menfaat sağlanmadan, sadece kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi halinde, ikaleden söz edilemeyeceği, işçinin sonradan feshin geçersizliğine karar verilmesini ve işe iade edilmesini talep edebileceği bilinmelidir.

b- İkaleyi işçi teklif etmişse
İkale talebi işçiden gelmiş ise, ikalenin geçerli sayılması için, işçiye kanuni tazminatlarına ilaveten yukarıda belirttiğimiz ek menfaatin(makul yararın) sağlanması gerekmez.

Başka bir anlatımla, işçinin imzasını inkar etmediği bir dilekçe ile iş sözleşmesinin kanuni tazminatlarının ödenerek sona ermesi konusunda iradesini açıklaması, işverenin de bunu kabul etmesi durumunda, ikalenin geçerli sayılması için, yukarda bahsettiğimiz en az 4 aylık ücreti tutarında ek menfaatin(makul yararın) işçiye sağlanması gerekmez.

- Yargıtay 22. HD. 14.4.2016  gün,  2016/7161 E,  2016/11013 K.
- Yargıtay  9. HD.  24.03.2016 gün,  2015/27608 E,  2016/7212 K.
- İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (Şahin Çil Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor