Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
13 Mart 2017Ahmet Metin AYSOY
443OKUNMA

İş Müfettişinin Raporuna İtiraz Etmeniz Gerekmez

İş müfettişinin raporuna neden itiraz etmeniz gerekmediğini açıklamadan önce, konuyla ilgili 4857 sayılı İş Kanunu'nun 92. maddesini okuyalım:

Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez.

Yukarıdaki madde metninde, iş müfettişinin düzenlediği tutanak veya rapora işverenin uymaması halinde iş mahkemesine itiraz edebileceği belirtiliyor. Peki; itiraz edilmemişse ne olur? Bir şey olmaz. Çünkü müfettişin tutanak veya raporunda belirttiği işçi alacağını işveren kabul etmez ise, müfettiş tutanak ve raporunun zorlayıcı olduğuna ilişkin İş Yasası'nda bir düzenleme yok. Tutanak ve rapor tavsiye niteliğinde. İşveren ne diye İş mahkemesine itiraz etsin. Aksine işçi alacağını tahsil etmek için her hâlükârda iş mahkemesine başvurmak zorunda.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor