Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Fuat SÜTÇÜ
10 Haziran 2018Fuat SÜTÇÜ
280OKUNMA

İnteraktif Vergi Dairesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Fuat SÜTÇÜ

Gelir İdaresi Başkanlığının görev ve sorumluluk alanında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesinde en yenilikçi proje olarak hayata geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibarı ile kullanıma açılmıştır. Uygulamaya https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabildiği gibi ios ve android storlarda “interaktif vergi dairesi” araması yapıldığında erişim sağlanabilmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesi projesi yasal dayanağını 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında 7061 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten almaktadır. Proje usul ve esaslarına ilişkin 492 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 28.02.2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yine hizmet birimlerince proje kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin açıklamalara yer verilen 2018/5 seri nolu Uygulama İç Genelgesi 21.03.2018 tarihinde yayımlanmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesi ile kullanıcıların hizmet birimlerine gitmeksizin başvuru ve işlemlerini bizzat gerçekleştirebilmeleri ve başvuru sonuçlarını takip edebilmeleri mümkün kılınmıştır.

Kayıt ve sisteme giriş

Gerçek ve Tüzel kişiler bir dakika içerisinde kayıt olarak şifre alabilmektedirler.Kayıt sırasında kullanıcılar kendisine ait cep telefonunu da sisteme tanıtarak uygulamada yapacağı işlemleri bu cep telefonuna gönderilen sms şifreleri ile onaylarlar.

Gerçek kişi kullanıcılar sisteme E-Devlet şifreleri ile giriş yapabilmektedirler.

E-Devlet şifresi ile sistem şifresi arasında herhangi bir işlev/kullanım farkı bulunmamaktadır.

Kullanım


Uygulama ana sayfa, bilgilerim ve işlemlerim alanlarından oluşmaktadır. 7143 sayılı Kanun başvuruları da başvuru süresince ana menüde yer alacaktır. Ana sayfada herhangi bir işlem yapmaya gerek olmaksızın tüm vergi türlerine ilişkin borç miktarına yer verilmiştir. Detay alanından borç türü ayrıntısına erişim sağlanıp vergi türü itibarı ile kredi kartı, banka kartı, yabancı banka kartı veya havale usulleri ile borç ödemesi gerçekleştirilebilmektedir.

Yine ana sayfada vadesi henüz gelmemiş tahakkuklara da erişim sağlanması ve ödemede bulunulması mümkündür.

İnteraktif Vergi Dairesi ile gerçekleştirilen işlemler


İŞLEM ÇEŞİDİ
İŞLEM AKIŞI
Yapılandırma Başvurusu 7143 sk.Başvuru ve sonucu elektronik ortamda tamamlanır.
Vergi ceza ihbarnameleri indirim/uzlaşma talebiVergi kodu 0 ve 3 ile başlayanlar otomatik indirim/ diğerleri ile uzlaşma talepleri Dijital evrak olarak dairesine intikal eder.
6183 sk. 48 inci madde tecil talebiDijital evrak olarak birimine intikal eder
Özelge talebiDijital evrak olarak birimine intikal eder
İzaha davet cevabıDijital evrak olarak birimine intikal eder
Mükellefiyet yazısı talebiOtomatik oluşur
Borç durum yazısı talebiMevcut borç durum yazı süreci işler
Sicil Bildirimleri (işe başlama, adres değişikliği, şube açılış, şube kapanış, işi bırakma)Dijital evrak olarak birimine intikal eder
Muhtasar beyanname dönem değişikliği dilekçesiDijital evrak olarak birimine intikal eder
Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçeDijital evrak olarak birimine intikal eder
Yönetici değişikliği dilekçesiDijital evrak olarak birimine intikal eder
Unvan değişikliği dilekçesiDijital evrak olarak birimine intikal eder
Genel dilekçe verilmesiDijital evrak olarak birimine intikal eder
Damga vergisi tahakkuk talebi (yapım aşamasında)Dijital evrak olarak birimine intikal eder
Emanet hesabında yer alan tutara ilişkin mahsuben/nakden iade talebinde bulunmaDijital evrak olarak birimine intikal eder
Ödeme emrine istinaden mal bildirimi verilmesiDijital evrak olarak birimine intikal eder
*Yeni eklenecek diğer işlemler 

İnteraktif Vergi Dairesi ile gerçekleştirilen başvuru ve talepler kullanıcının tanımlı cep telefonuna gönderilen sms şifreler ile kabul edilmektedir. Bu belgelerin ayrıca ıslak imzalı sureti aranmaz.

Başvuru takip
Birimine intikal eden başvuru belgesi ve ekleri işleme alınarak cevap evrağı oluşturulduğu durumlarda gelen evrak ile cevap evrağı sistemsel olarak ilişkilendirilerek başvuru sahibinin başvuru işlem aşamalarını takip edebilmesi sağlanmaktadır. Yine gerçekleştirilen başvuruların sonucuna İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesi ile gerçekleştirilen sorgulamalar

Uygulama ile yapılabilen sorgulama çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.


Sicil/mükellefiyet/iletişim bilgileri ve MTV sicil bilgileri görüntüleme
Yönetici ve ortaklık bilgileri
(Tüzel kişi mükellefler)
Borç detayı ve ödeme
(vadesi geçen borçlar banka kartı ve havale usulü ile ödenebilmektedir)
Beyanname ve tahakkuklar
Emanet defteri görüntüleme ve varsa iade edilecek tutar için iade/mahsup talebinde bulunma
E-Yoklamalar
E-Tebligat
E- Haciz (Bankalar ve Araçlar)
Vergi  ceza ihbarnameleri
Ödeme emirleri
*Yeni eklenecek diğer sorgulamalar

Sonuç

E-Devlet uygulamaları arasında en yenilikçi uygulama olarak karşımıza çıkan İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ vergi dairelerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin dijital ortama taşınması gibi iddialı bir hedef ortaya koymakta. Şu anki kullanım özelliklerine bakıldığında bu hedef doğrultusunda ilerlediği gözlenmektedir.

Uygulamanın bir vatandaş projesi olarak kullanımda olması ve kullanıcı olmak için mükellef olma şartının bulunmaması da ayrı bir yenilikçi özellik.

2018 sonuna kadar projenin özelliklerinin daha da artması ile gerek mali çevrelerin gerekse mükellefler ve vatandaşların iş hayatına büyük kolaylık katacağı düşünülmektedir.