Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
13 Mart 2016Ahmet Metin AYSOY
202OKUNMA

İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetlerini Biliyor musunuz?

Kurumla (SGK) sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları Kurumca belirlenen ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorundadır.

Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz.

Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tedavi ücretlerinin iki katından fazla ilave ücret talep edilemez.

Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz.

  1. Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
  2. Yoğun bakım hizmetleri,
  3. Yanık tedavisi hizmetleri,
  4. Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
  5. Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri,
  6. Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
  7. Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
  8. Hemodiyaliz tedavileri,
  9. Kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler. (İstisnai sağlık hizmetlerinde     belirtilen işlemler hariç)
  10. (Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi.

Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi için ilave ücret alınabilir.

Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen Sağlık Uygulama Tebliği’nin  2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.