Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Mustafa BİZİMYER
13 Temmuz 2020Mustafa BİZİMYER
4059OKUNMA

İkinci El Araç Alım-Satımında KDV Hangi Durumlarda ve Nasıl Uygulanır?

ÖZET: Bilindiği üzere,  7104 Sayılı Kanun ile 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2. el araç ticareti yapanlar için araç alım satımında uygulanacak KDV için “Özel Matrah Şekli uygulamasına geçilmişti ve araç alım satımındaki KDV uygulamaları birbirinden farklılaşmıştı. Bu farklılıkların tablolaştırılması yazımızın özünü oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 2. El Araç Ticareti, Özel Matrah Şekli, KDV.

Katma Değer Vergisi Kanununun ‘Özel Matrah Şekilleri’ başlıklı 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendine göre bu konudaki özel matrah şekli;

“İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu uygulama ile birlikte “2. el araç alım satımı yapanlar”, “Kiralama veya araçları çeşitli şekillerde işleten şirketlerin” ve “Diğer işletmelerin” araç alım satımındaki KDV uygulamaları birbirinden farklılaşarak 3 ayrı uygulama oluşmuştur.

Aşağıdaki tablolarda bu  3 ayrı grup için KDV durumları özet olarak gösterilmiştir:

İkinci El Araç Ticareti Yapanlarda KDV Durumu

Aracın Cinsi (Ticari Araçlar)Satışta KDV
KDV mükellefi olmayanlardan alınması durumunda KDV yok.Sadece kâr üzerinden KDV hesaplanır. (Özel Matrah)
KDV mükellefi olanlardan alınması durumunda indirilecek KDV olarak dikkate alınır.%18 KDV hesaplanır.
Aracın Cinsi (Binek Araçlar)Satışta KDV
KDV mükellefi olmayanlardan alınması durumunda KDV yok.Sadece kar üzerinden KDV hesaplanır. (Özel Matrah)
KDV mükellefi olanlardan alınması durumunda indirilecek KDV olarak dikkate alınır.Alışta indirilen KDV oranında satışta KDV hesaplanır.

Kiralama Veya Araçları Çeşitli Şekillerde İşleten Şirketlerin KDV Durumu

Aracın Cinsi (Ticari Araçlar)Satışta KDV
KDV mükellefi olmayanlardan alınması durumunda KDV yok.%18 KDV hesaplanır.
KDV mükellefi olanlardan alınması durumunda indirilecek KDV olarak dikkate alınır.%18 KDV hesaplanır.
Aracın Cinsi (Binek Araçlar)Satışta KDV
KDV mükellefi olmayanlardan alınması durumunda KDV yok.%18 KDV hesaplanır.
KDV mükellefi olanlardan alınması durumunda indirilecek KDV olarak dikkate alınır.%18 KDV hesaplanır.

Diğer İşletmelerde KDV Durumu

Aracın Cinsi (Ticari Araçlar)Satışta KDV
KDV mükellefi olmayanlardan alınması durumunda KDV yok.%18 KDV hesaplanır.
KDV mükellefi olanlardan alınması durumunda indirilecek KDV olarak dikkate alınır.%18 KDV hesaplanır.
Aracın Cinsi (Binek Araçlar)Satışta KDV
KDV mükellefi olmayanlardan alınması durumunda KDV yok.%1 KDV hesaplanır.
KDV mükellefi olanlardan alınması durumunda indirim konusu yapılamaz. (Maliyete eklenir ya da gider yazılır.)%1 KDV hesaplanır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor