Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
17 Aralık 2016
132OKUNMA

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenmesi Zorunluluğu 1 Temmuz 2017’ye Ertelendi

15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı VUK Genel Tebliği ile;

e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat ve yolcu beraberi eşya faturalarının e-Fatura olarak düzenlenebilmesine esas itibariyle 1/1/2017 itibariyle başlanabilecek olmakla birlikte,

Zorunluluğun 1/7/2017 tarihinden itibaren başlatılması ve bu tarihe kadar e-Fatura yanında kağıt fatura ile de ihracat işlemlerinin yürütülebilmesi imkanının sağlanması bakımından, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin 3’üncü bölümü yeniden düzenlenerek değiştirilmiş ve zorunluluk başlangıç tarihi 1/7/2017 olarak belirlemiş durumda.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.