Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Bülent TAŞ
03 Mart 2019Bülent TAŞ
920OKUNMA

İhracat Bedellerini Getirme Zorunluluğuna İlişkin Uygulama Süresi Uzatıldı

Resmî Gazetenin 03.03.2019 tarihli sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan Tebliğ ile ihracat bedellerinin ülkeye getirilme ve Türk Lirasına dönüştürme zorunluluğuna ilişkin uygulamanın süresi uzatıldı.

Konuyu hatırlatmak gerekirse, 4 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemiş, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, alıcısı tarafından ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunlu hale getirilmişti. Ancak bedellerin yurda getirilme süresinin her durumda fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği, sürenin yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedeli içi 365 gün olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştı.

Bedellerin getirilmesi yetmemekte Tebliğ söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılmasını yani Türk Lirasına dönüştürülmesini zorunlu kılmaktaydı. Kısaca ihracat bedelleri ödendiği tarihte hemen Türkiye’ye getirilip Türk Lirasına dönüştürülecektir. İhracat bedellerinin ödenmesi Tebliğde öngörülen süreleri geçerse yani ihracat hesabı süresi içinde kapatılmazsa ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilecektir. 

Tebliğ yayımı tarihinde yani 4 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş düzenlemenin altı ay süresince geçerli olacağı belirtilmişti. Yani altı aylık süre içinde gerçekleştirilecek ihracata Tebliğ hükümleri uygulanacaktı.

3 Mart 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan yeni bir Tebliğ ile altı aylık süre bir yıla çıkarılmıştır. Böylece önümüzdeki altı ay içinde yapılacak ihracat için de ihracat bedellerinin ülkeye getirilmesi ve Türk Lirasına dönüştürülmesi zorunluluğu devam edecektir.

Uzatım uygulamanın son gününde yapılmaktadır. Ülkemizde düzenlemeyi yapanların uygulayanlar gibi işi son güne bırakmamaları gerekir. Bu türden düzenlemelerin son güne bırakılması işletmeler bakımından önemli bir belirsizlik yaratmaktadır.  Uzatılan sürenin altı aydan sonra tekrar uzatılıp uzatılmayacağını da bilmiyoruz ve bunu bize ancak zaman gösterecek.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor