Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
12 Kasım 2017Ahmet Metin AYSOY
351OKUNMA

İdari Para Cezalarında Zamanaşımı

Sosyal güvenlik idari para cezalarında zamanaşımı süresinin nasıl uygulanacağı önem taşıyan konulardan biridir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarının tabi olduğu tahakkuk ve tahsil zamanaşımı süresi, idari para cezasına sebep teşkil eden eylemin oluştuğu tarihe göre farklılık göstermektedir.

1-Tahakkuku zamanaşımı

Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde ve İşveren Uygulama Tebliğinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yasal süresi geçtikten sonra yerine getirilmesi halinde, eylemin oluştuğu tarih yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken yasal sürenin son günüdür.

Dikkat : Yasal sürenin son günü resmi tatil olduğu için süre her ne kadar takip eden ilk iş gününe kadar uzasa bile, yükümlülüğün söz konusu ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde, idari para cezasına konu olan eylemin işlendiği tarih, ilk iş günü değil, tatilde olsa belgenin verilmesi gereken son gündür.

Örnek: İşten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken sürenin son günü Pazar olması nedeniyle, süre takip eden ilk iş günü olan pazartesine uzamaktadır. Pazartesi bu bildirgenin verilmemesi halinde, idari para cezasına konu eylemin işlendiği gün pazartesi değil, Pazar günüdür.

Tahakkuk zamanaşımı süresi hesaplanırken, idari para cezasına konu teşkil eden fiilin işlendiği tarihten cezanın ilgiliye tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınır.

1.10.2008 tarihinden sonra işlenmiş eylemlerde, 5510 sayılı Yasa’nın 102. Maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Örnek: 2009 yılının Nisan ayına ait olup, yasal verilme süresi 23.5. 2009 tarihinde sona eren aylık prim ve hizmet belgesinin, yasal süresi dışında verilmesi dolayısıyla uygulanacak idari para cezasının 23.5.2019 tarihine kadar ilgiliye tebliğ edilmemesi halinde bu ceza zaman aşımına uğrayacaktır.

1.10.2008 tarihinden önce, (6.8.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında) işlenmiş eylemlerde ise, tahakkuk zamanaşımı süresi ise beş yıldır. (506 sayılı Yasa 140. Madde)

Bu nedenle, 1.10.2008’ den evvel işlenmiş eylemler dolayısıyla günümüz itibariyle tebliğ edilmemiş idari para cezaları tahakkuk zamanaşımına uğramıştır.

Yazı dizimiz Tahsil zamanaşımı konusu ile devam edecek.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.