Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Timur ÇAKMAK
12 Ocak 2015Timur ÇAKMAK
286OKUNMA

İçki ve Sigara İçenler Dikkat! ZAM

2014 yılı bütçe açığı rakamlarının tam istenildiği düzeyde gerçekleşmemesi, Türkiye’nin ekonomik bazı diğer riskleri vs. konular değerlendirildiğinde özellikle geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayında yetkililer bazı lüks tüketim ürünlerinde ilave vergilendirmelere gidilebileceği konusunu ifade etmişlerdi. Hâl öyle olunca biz de Aralık ayının son günü ve yeni yılın ilk gününde resmi gazeteleri yakın takibe aldık. Sonuç olarak şu ana kadar korkulan boyutta bir vergileme olmamasına rağmen sadece içki ve sigaraya ait maktu özel tüketim vergisi miktarlarının arttırıldığını gördük.

İçki ve sigaraya ilişkin ÖTV tutarları en son 3 Temmuz 2014 tarihinde değişmişti. Ancak şu an 1.1.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 2014/7127 sayılı BKK ile yeni bir artışa gidildiğini ve bu artışın 1.1.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Söz konusu BKK ile nasıl bir artış gerçekleştirildi.

Buna göre;

  • ÖTV Kanuna ekli III Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içeceklere ait yalnızca maktu vergilerin % 10-% 15 Aralığında arttırıldığı,
  • ÖTV Kanununa ekli III sayılı Listenin (B) cetvelinde ise asgari maktu vergi tutarları ile oranlara dokunulmaz iken maktu vergi tutarlarının % 36,60 oranında arttırıldığını,

görüyoruz.

Peki bu ne anlama geliyor?

ÖTV Kanununun 11 inci maddesi vergileme ölçüleri ve matraha ilişkin hükümleri düzenlemiş olup buna göre her ne kadar oransal bir vergileme söz konusu olsa da alkollü içecekler için ÖTV tutarı asgari maktu vergi tutarlarının, sigara ve tütün içeren diğer mamullerde ise ÖTV asgari maktu + maktu vergi tutarının altında olamamaktadır. Yine ÖTV hesaplanırken biralar için her bir alkol derecesine göre, şarap vb. içkiler için her bir litreye göre ve yüksek alkollü içecekler için ise her bir litredeki alkol oranına göre vergi alınmaktadır. Ancak sigaralarda ise asgari maktu vergi tutarları her bir sigaraya göre bununla birlikte maktu vergi ise paket başına alınmaktadır.

Alkollü içeceklerdeki artış

Buna göre alkollü içeceklerde asgari maktu vergi tutarlarında % 10-15 oranında bir artış her bir içki için farklı oranda artış anlamına gelmektedir. Buna göre örneğin 1.1.2015 tarihinden sonra;

  • Biralar (5 derece alkol içeren) için daha önce 3.85 TL olan asgari ÖTV tutarı değişiklik sonrası 4.25 TL
  • Taze Üzüm şarapları için daha önce 4.17 TL olan asgari ÖTV tutarı değişiklik sonrası 4.59 TL
  • Köpüklü şarapları için daha önce 28,2 TL olan asgari ÖTV tutarı değişiklik sonrası 31,02 TL
  • Cin, Geneva ve Votka için (100 CC) daha önce yaklaşık, 42.5 TL olan asgari maktu vergi tutarı değişiklik sonrasında 47,5 TL

olarak artmıştır. Bununla birlikte yüksek alkol içeren viski vb. bazı içeceklerin ÖTV tutarlarında ise bir değişiklik olmamıştır.

Ancak en yüksek oransal artış % 15 ile Rakı’da olmuştur. Buna göre 100 CC lik bir Rakı’nın (alkol oranı % 45) asgari maktu ÖTV tutarı 42,15 TL iken değişiklik sonrası bu tutar 48,47 TL’ye yükselmiştir. Bu da perakende satış fiyatının yaklaşık asgari (KDV Dahil) 6.30 TL civarında bir artışa tekabül etmektedir.

Yapılan bu artış ile Türkiye’nin AB müktesebatına uyumsuzluğunun bir miktar daha giderildiği rakı ile viski ve benzeri yüksek alkollü içecekler arasındaki vergilemenin bir miktar daha yaklaştırılması nedeniyle AB’nin çekincelerinin bir miktar daha azaltılmasının amaçlandığı tahmin edilmektedir.

Sigaralardaki artış
Sigara tarafından bakıldığında i
se sadece maktu ÖTV tutarlarında bir artışa gidildiği görülmektedir. Bu artış ise maktu+asgari maktu vergi tutarı toplamını bir paket sigara için 4.07 TL den 4.13 TL’ye yükseltmektedir. Bunun anlamı ise daha önce bir paket sigara için 6.25 TL olan asgari ÖTV tutarı yaklaşık 6,33 TL olacaktır. Diğer bir ifadeyle en düşük ücretli sigara en az yaklaşık 6.5 TL olması gerekmektedir. Bununla birlikte Tütün fonunun ton başına 1200 USD den 900 USD ye düşürüldüğünü belirtmek isteriz.

Sağlık nedeniyle özellikle tütün ve alkollü içkiyle mücadele eden dernekler tarafından oldukça desteklenen alkollü ürün ve sigaralardaki vergi artışları maalesef söz konusu bu ürün kullanıcıları tarafından istenmemektedir. Diğer taraftan söz konusu bu artışlar Devlet açısından önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. TAPDK kayıtlarına göre 2013 yılında 1 Milyar litrenin üzerinde alkollü içecek tüketilmiş ve yine 2013 yılı itibariyle yaklaşık 4.58 Milyar (yaklaşık 91.6 milyar adet) paket sigara satılmıştır.

Bu da Türkiye’deki tüketimin ne kadar yüksek olduğunu göstermekte olup her ne kadar kamu açısından iyi bir gelir kaynağı olsa da tüketimi caydırıcı politikaların daha etkin uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor